Skip to content

Tag: WIRON

Tag: WIRON

WIRON

WIRON zastępuje WIBOR

W 2025 roku nastąpi znacząca zmiana w polskim systemie finansowym: wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) zostanie zastąpiony przez WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). Ta zmiana jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania polskiego rynku do globalnych trendów i krytyki dotyczącej WIBOR jako wskaźnika zbyt podatnego na zmiany w polityce pieniężnej. WIBOR

Czytaj więcej »
Godziny
Minuty
Sekundy