Czy potrzebujesz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej?

Zastanawiasz się, czy Twoja nieruchomość powinna posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?
Sprawdź to w naszym quizie, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji!

Dlaczego warto posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Umożliwia ono określenie efektywności energetycznej budynku.
Jest niezbędne przy sprzedaży, wynajmie lub dzierżawie nieruchomości.
Może przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych ze zużyciem energii.

Uwaga! Konsekwencje braku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej:

Jeśli Twoja nieruchomość powinna posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, a go nie ma, możesz zostać ukarany grzywną nawet do 5 tysięcy złotych.
Dlatego warto sprawdzić, czy jesteś zobowiązany do posiadania tego dokumentu.

Czy potrzebujesz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej?
Czy jesteś właścicielem budynku/lokalu (lub jego części)?
Czy w najbliższym czasie zamierzasz wynająć lub sprzedać budynek/lokal (lub jego część), którego jesteś właścicielem?
Czy to budynek podlegający ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami?
Czy to budynek używany jako miejsce kultu i do działalności religijnej?
Czy to budynek który jest nieruchomością wolnostojącą o powierzchni użytkowej poniżej 50 m kwadratowych?
Czy to budynek przeznaczony do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku?
Czy to budynek przemysłowy lub gospodarczy niewyposażony w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego?
Czy w najbliższym czasie zamierzasz skorzystać z programów rządowych lub europejskich dotyczących finansowania działań podejmowanych względem budynku/lokalu (lub jego części), którego jesteś właścicielem?
Czy posiadasz już Świadectwo Charakterystyki Energetycznej, ale zostało ono wykonane ponad 10 lat temu?
Czy jesteś w trakcie budowy lub niedawno zakończyłeś budowę budynku/lokalu o powierzchni co najmniej 70 m2?
Czy jesteś w trakcie dobudowy/rozbudowy/nadbudowy nieruchomości lub niedawno zakończyłeś jedno z tych działań?