Dodatek gazowy 2024: Wszystko co musisz wiedzieć

dodatek gazowy

W odpowiedzi na rosnące ceny gazu, rząd wprowadził w 2024 roku program dodatku gazowego. Celem programu jest wsparcie gospodarstw domowych, które ogrzewają swoje domy gazem ziemnym i odczuwają skutki wzrostu cen tego surowca. Dodatek gazowy oferuje dwie formy pomocy: zwrot podatku VAT za gaz i jednorazową wypłatę.

Zwrot podatku VAT za gaz

Pierwszą formą dodatku gazowego jest zwrot podatku VAT za gaz zużyty w 2023 roku. O zwrot podatku VAT mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które ogrzewają swoje domy gazem ziemnym i spełniają określone kryteria dochodowe. Maksymalny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć 1 350 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1 500 zł.

Wnioski o zwrot podatku VAT za gaz można składać w urzędzie gminy do 31 marca 2024 roku. Do wniosku należy dołączyć fakturę za gaz, oświadczenie o dochodzie oraz inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do dodatku.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Jednorazowa wypłata

Drugą formą dodatku gazowego jest jednorazowa wypłata, która zostanie automatycznie przyznana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość jednorazowej wypłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 1 osoba – 228,80 zł
  • 2 osoby – 373,20 zł
  • 3 osoby – 517,60 zł
  • 4 osoby – 662,00 zł
  • 5 osób – 806,40 zł
  • 6 i więcej osób – 822,25 zł

Jednorazowa wypłata dodatku gazowego nie wymaga składania wniosku. Pieniądze zostaną automatycznie przelane na konto bankowe wskazane w dokumentach ZUS.

Dodatek gazowy 2024 to rządowa inicjatywa mająca na celu wsparcie gospodarstw domowych w obliczu rosnących cen gazu. Program oferuje dwie formy pomocy: zwrot podatku VAT za gaz i jednorazową wypłatę. O zwrot podatku VAT mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które spełniają określone kryteria dochodowe, a jednorazowa wypłata zostanie automatycznie przyznana przez ZUS.

Dodatek gazowy 2024: Kto może skorzystać?

Rządowy program dodatku gazowego na rok 2024 ma na celu wsparcie gospodarstw domowych ogrzewanych gazem ziemnym, które zmagają się z rosnącymi cenami tego surowca. Aby móc skorzystać z tej pomocy, należy spełnić określone warunki.

Uprawnione gospodarstwa domowe

Dodatek gazowy 2024 przysługuje wszystkim gospodarstwom domowym, które w 2023 roku ogrzewały swoje domy gazem ziemnym. Nie ma znaczenia, czy korzystano z gazu sieciowego, czy z butli. Istotne jest, aby ogrzewanie gazowe było podstawowym źródłem ciepła w danym domu lub mieszkaniu.

Kryterium dochodowe

Aby móc ubiegać się o dodatek gazowy, należy spełnić kryterium dochodowe. Maksymalny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć 1 350 zł miesięcznie, a w gospodarstwie jednoosobowym 1 500 zł miesięcznie. Dochód ten jest ustalany na podstawie deklaracji skarbowej złożonej za rok 2022.

Dodatkowe warunki

Oprócz spełnienia kryterium dochodowego, w niektórych przypadkach mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Na przykład, dodatek gazowy nie przysługuje osobom, które pobierają dodatek węglowy lub dodatek osłonowy w kwocie wyższej niż 400 zł miesięcznie.

Jak sprawdzić, czy przysługuje mi dodatek gazowy?

Aby sprawdzić, czy dana osoba lub rodzina spełnia warunki do otrzymania dodatku gazowego, można skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Kalkulator ten pozwala obliczyć wysokość dodatku, do którego dana osoba jest uprawniona.

Dodatek gazowy 2024 to forma pomocy skierowana do gospodarstw domowych ogrzewanych gazem ziemnym, które zmagają się z rosnącymi cenami tego surowca. Aby móc skorzystać z tej pomocy, należy spełnić określone warunki, takie jak kryterium dochodowe i ogrzewanie gazowe jako podstawowe źródło ciepła. Więcej informacji na temat dodatku gazowego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dodatek gazowy 2024: Jak go uzyskać?

Rządowy program dodatku gazowego na rok 2024 oferuje dwie formy pomocy: zwrot podatku VAT za gaz i jednorazową wypłatę. Aby skorzystać z tych form wsparcia, należy spełnić określone warunki i dopełnić odpowiednich formalności.

Zwrot podatku VAT za gaz

Osoby uprawnione do zwrotu podatku VAT za gaz muszą złożyć wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2024 roku. Do wniosku należy dołączyć:

  • Fakturę za gaz zużyty w 2023 roku
  • Oświadczenie o dochodzie za 2022 rok
  • Kopię deklaracji PIT za 2022 rok
  • Inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do dodatku (np. akt notarialny, umowa dzierżawy)

Jednorazowa wypłata

Jednorazowa wypłata dodatku gazowego zostanie automatycznie przyznana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma potrzeby składania wniosku. ZUS wypłaci pieniądze na konto bankowe wskazane w dokumentach.

Wymagane dokumenty

Aby ZUS mógł przyznać jednorazową wypłatę, w dokumentach musi być zgłoszony kocioł gazowy jako główne źródło ogrzewania w danym gospodarstwie domowym. Dodatkowo, należy spełnić kryterium dochodowe (maksymalnie 1 350 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1 500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym).

Aby uzyskać dodatek gazowy 2024, należy spełnić określone warunki i dopełnić odpowiednich formalności. W przypadku zwrotu podatku VAT za gaz konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy, a w przypadku jednorazowej wypłaty ZUS automatycznie przyzna pieniądze na podstawie posiadanych danych. Więcej informacji na temat dodatku gazowego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

W SKRÓCIE

Czym jest dodatek gazowy 2024?

Dodatek gazowy 2024 to rządowy program mający na celu wsparcie gospodarstw domowych ogrzewanych gazem ziemnym w obliczu rosnących cen tego surowca. Oferuje on dwie formy pomocy: zwrot podatku VAT za gaz zużyty w 2023 roku oraz jednorazową wypłatę.

Kto może skorzystać z dodatku gazowego 2024?

Z dodatku gazowego 2024 mogą skorzystać wszystkie gospodarstwa domowe, które w 2023 roku ogrzewały swoje domy gazem ziemnym i spełniają określone kryteria dochodowe. Maksymalny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć 1 350 zł miesięcznie, a w gospodarstwie jednoosobowym 1 500 zł miesięcznie.

Jak uzyskać zwrot podatku VAT za gaz?

Aby uzyskać zwrot podatku VAT za gaz, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania do 31 marca 2024 roku. Do wniosku należy dołączyć fakturę za gaz zużyty w 2023 roku, oświadczenie o dochodzie za 2022 rok, kopię deklaracji PIT za 2022 rok oraz inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do dodatku.

Jak uzyskać jednorazową wypłatę dodatku gazowego?

Jednorazowa wypłata dodatku gazowego zostanie automatycznie przyznana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma potrzeby składania wniosku. ZUS wypłaci pieniądze na konto bankowe wskazane w dokumentach.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły