Sprzedaż mieszkania i polisa ubezpieczeniowa

polisa mieszkaniowa

Gdy decydujemy się na sprzedaż swojego mieszkania, przeważnie skupiamy się na aspektach takich jak cena, znalezienie nabywcy czy skomplikowane procedury prawne. Nie mniej istotną, acz często pomijaną sprawą jest kwestia ubezpieczenia nieruchomości. Polisa mieszkaniowa, jaką wielu z nas dysponuje, nie jest tematem prostym, ale zrozumienie jej roli w procesie transakcyjnym jest kluczowe, szczególnie gdy jej koszt w ujęciu rocznym sięga setek, a nawet tysięcy złotych. W niniejszym artykule postaramy się wytłumaczyć, co się dzieje z ubezpieczeniem po sprzedaży mieszkania oraz jak postępować, by uzyskać zwrot niewykorzystanej składki.

Co dzieje się z polisą po sprzedaży mieszkania?

Przejście polisy mieszkaniowej na nowego właściciela nie następuje automatycznie – w przeciwieństwie do standardów, które znamy chociażby z ubezpieczeń komunikacyjnych. Z chwilą podpisania aktu sprzedaży, uprzednio zawarte ubezpieczenie traci ważność, a co za tym idzie, ochrona uzyskana z polisy przestaje obowiązywać. Nowy nabywca nieruchomości powinien więc zadbać o jej zabezpieczenie, wykupując własną polisę.

Co jednak z umową, którą wypowiedzieć? To proste – warto poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie właściciela i złożyć wniosek o rozwiązanie umowy. W drugim wątku, sprzedający może negocjować z nabywcą przepisanie polisy, choć ostateczna decyzja zawsze leży po stronie ubezpieczyciela. O możliwościach takiego przejęcia często decydują Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dlatego warto mieć je zawsze pod ręką.

 Jak otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony?

W przypadku rezygnacji z polisy mieszkania i sprzedaży nieruchomości, możemy starać się o zwrot części wydatków poniesionych na ubezpieczenie. To prosta procedura, wymagająca od nas złożenia w towarzystwie ubezpieczeniowym oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, z którego powinny wynikać wszystkie istotne informacje: nasze dane osobowe, numer polisy, adres ubezpieczanej nieruchomości oraz powód wypowiedzenia, czyli sprzedaż mieszkania. Warto także podać numer konta bankowego, na które mamy otrzymać przelew ze zwrotem środków.

Tak przygotowane pismo można zwykle przesłać drogą mailową lub portalu klienta towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel, po weryfikacji wniosku, ma do 30 dni na dokonanie zwrotu niewykorzystanej części składki, obliczonej proporcjonalnie do pozostałej do końca okresu ochrony liczby dni.

Przepisy prawne dotyczące ubezpieczenia po sprzedaży mieszkania

Kwestie prawnie wiążące po sprzedaży nieruchomości definiują wytyczne zawarte w Kodeksie cywilnym, a konkretniej w jego artykule 823. Zgodnie z nim, prawa z umowy ubezpieczenia mogą, ale nie muszą, przejść na nabywcę nieruchomości. Do przeniesienia tych praw wymagana jest zgoda ubezpieczyciela. Nie warto jednak polegać tylko na kodeksowych dyrektywach, jako że towarzystwa ubezpieczeniowe mają pełną autonomię w decydowaniu o losach polis, szczególnie w sytuacji, gdy zostają one zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Scenariusze i opcje dla sprzedających i kupujących

Podmiot sprzedający nieruchomość ma kilka dróg postępowania do wyboru. Może zdecydować się na wypowiedzenie umowy i oczekiwać na zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej lub negocjować z nabywcą przejęcie polisy. Jeśli nieruchomość była obciążona hipoteką, decyzje te stają się bardziej skomplikowane, ponieważ bank, który udzielił kredytu, wymaga biletna utrzymanie ubezpieczenia na nieruchomość aż do momentu, w którym zadłużenie nie zostanie uregulowane w całości.

Rynek pierwotny a ubezpieczenie – tutaj również trzeba znać zasady. Przy zakupie mieszkania od dewelopera, zazwyczaj nie ma możliwości kontynuacji jego polisy – konstrukcja takiego ubezpieczenia jest zupełnie inna niż standardowa polisa mieszkaniowa dla klientów indywidualnych. Niezbędne więc jest samodzielne uzyskanie odpowiedniej ochrony, warto więc już wcześnie zorientować się, jakie opcje są na rynku.

Wypowiedzenie polisy po sprzedaży mieszkania

Aby skutecznie wypowiedzieć polisę mieszkaniową, wystarczy skorzystać z wzoru dokumentu wypowiedzenia, który często jest dostępny na stronach różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Ważne jest, aby pamiętać o złożeniu wypowiedzenia w odpowiednim czasie, a także zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje – tylko wtedy możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i odpowiednią rekompensatę finansową.

Gdzie kupić nową polisę mieszkaniową?

Jeżeli natomiast stajesz przed koniecznością zakupu nowego ubezpieczenia, warto zachować świadomość, że obecnie rynek oferuje bogatą paletę możliwości. Dostępne są narzędzia takie jak kalkulatory ubezpieczeniowe online, które umożliwiają porównanie ofert różnych towarzystw. Dzięki temu można znaleźć opcję najlepiej dopasowaną do indywidualnych potrzeb i budżetu.

Zakończenie procesu sprzedaży mieszkania pociąga za sobą konieczność podjęcia decyzji odnośnie polisy ubezpieczeniowej. Należy pamiętać o wszystkich dostępnych opcjach, a także o tym, że zarówno sprzedający, jak i kupujący powinni mieć pełną świadomość obowiązków i potencjalnych korzyści wynikających z regulacji prawnych. Warto mieć na uwadze, że proces zwrotu niewykorzystanej składki może wymagać od nas nieco wysiłku, ale zwraca się to finansową rekompensatą i możliwością zaoszczędzenia środków, które możemy przeznaczyć na inne cele związane z nowym miejscem zamieszkania lub innymi życiowymi priorytetami. Ubezpieczenie mieszkania to kluczowy element bezpieczeństwa finansowego – jego właściwe rozumienie i zarządzanie może przynieść wymierne korzyści.

W SKRÓCIE

Czy ubezpieczenie mieszkania przechodzi automatycznie na nowego właściciela po sprzedaży?

Nie, ubezpieczenie mieszkania nie przechodzi automatycznie na nowego właściciela. Ubezpieczenie traci ważność w momencie podpisania aktu sprzedaży. Nowy właściciel powinien zaopatrzyć się we własną polisę, aby zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową.

Jakie kroki należy podjąć w celu rozwiązania umowy ubezpieczeniowej po sprzedaży mieszkania?

Należy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży nieruchomości i złożyć wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczeniowej. W przypadku braku automatycznego przekazania polisy nowemu właścicielowi, można ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

W jaki sposób można otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej?

Aby uzyskać zwrot składki, należy złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej wraz z podaniem danych osobowych, numeru polisy, adresu ubezpieczonej nieruchomości oraz powodu wypowiedzenia. Należy także wskazać numer rachunku bankowego na zwrot środków.

Jakie przepisy prawne regulują kwestię ubezpieczenia po sprzedaży mieszkania?

Kwestia ta jest regulowana przez artykuł 823 Kodeksu cywilnego, który mówi o możliwości przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę, jednak wymaga to zgody ubezpieczyciela.

Czy możliwe jest przepisanie ubezpieczenia na nowego właściciela nieruchomości?

Tak, jest to możliwe, ale zależy od zgody ubezpieczyciela, który decyduje o losach polisy po sprzedaży nieruchomości. Warunki przeniesienia polisy mogą być określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Co się dzieje z polisą ubezpieczeniową, gdy mieszkanie kupione było na kredyt?

Sygnatariusze umowy kredytowej muszą utrzymać ubezpieczenie nieruchomości do momentu spłaty zadłużenia, a decyzje dotyczące polisy mieszkaniowej przy zbyciu takiej nieruchomości podlegają tym samym zasadom co przy sprzedaży za gotówkę.

Jak postępować z ubezpieczeniem przy zakupie mieszkania od dewelopera?

Ubezpieczenie deweloperskie nie może być przeniesione na kupującego mieszkanie. W takim przypadku nabywca powinien wykupić własną polisę mieszkaniową, aby zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową.

Jak wypowiedzieć polisę mieszkaniową z powodu sprzedaży mieszkania?

W celu wypowiedzenia polisy najlepiej skorzystać z dostępnego wzoru dokumentu wypowiedzenia, który warto wypełnić i przesłać do ubezpieczyciela, co pozwoli na odzyskanie pozostałej niewykorzystanej składki.

Gdzie kupić nową polisę mieszkaniową?

Nową polisę mieszkaniową można łatwo zakupić za pomocą internetowych kalkulatorów ubezpieczeniowych, które pozwalają na porównanie ofert i wybór tej najlepiej dopasowanej do indywidualnych potrzeb.

Co zrobić w przypadku, gdy ubezpieczenie wygasa, ale potrzebujemy ciągłości ochrony?

W przypadku wymogu ciągłości ubezpieczenia, na przykład przez bank oczekujący ubezpieczenia dla nieruchomości hipotecznej, niezbędne jest wykupienie nowego ubezpieczenia bezpośrednio po sprzedaży, aby zapewnić bezprzerwowe zabezpieczenie.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły