Skip to content

Tag: Użyczenie mieszkania

Tag: Użyczenie mieszkania

użyczenie mieszkania

Użyczenie mieszkania – co trzeba wiedzieć?

Użyczenie mieszkania to forma nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości, często wynikająca z dobrej woli właściciela. Głównym czynnikiem, który odróżnia użyczenie od innych form wynajmu, jak najem czy dzierżawa, jest brak zapłaty. To szczególna forma udostępniania nieruchomości, która bazuje na zaufaniu między stronami i często wybierana jest w ramach relacji rodzinnych lub przyjacielskich.

Czytaj więcej »
Godziny
Minuty
Sekundy