Kto płaci wynagrodzenie pośrednika nieruchomości?

wynagrodzenie pośrednika nieruchomości

W obecnych czasach coraz więcej osób decyduje się na sprzedawanie lub kupowanie nieruchomości z udziałem profesjonalisty – pośrednika w obrocie nieruchomościami. Dzięki dostępowi do pełniejszej wiedzy rynkowej, wsparciu w negocjacjach oraz pomocy w aspektach prawnych, pośrednictwo staje się wręcz niezbędnym elementem transakcji. W tle jednak pojawia się zasadnicze pytanie: kto powinien zapłacić pośrednikowi prowizję za jego pracę? Rozwiązanie tej kwestii stanowi jeden z największych dylematów zarówno dla sprzedających, jak i dla kupujących nieruchomości.

Rola pośrednika w obrocie nieruchomościami

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie ograniczają się już tylko do łączenia strony sprzedającej z potencjalnymi kupcami. Obecnie agenci oferują bogaty zestaw usług, który wpływa na odbiór i atrakcyjność oferty na rynku. Są wśród nich m.in.:

 • Wystawianie ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych,
 • Efektywne zaprezentowanie nieruchomości poprzez home staging,
 • Organizacja i przeprowadzenie pokazów mieszkania czy domu dla zainteresowanych.
 • Wsparcie dedykowane dla kupujących

Z drugiej strony, pośrednicy nieruchomości służą pomocą również nabywcom, oferując usługi takie jak:

 • Weryfikację formalno-prawną nieruchomości,
 • Pomoc w dopełnieniu formalności związanych z transakcją,
 • Obsługę po sprzedażową, w tym zawarcie umów z dostawcami mediów.

Podejmowanie przez pośredników licznych działań w interesie obu stron sprawia, że niekiedy trudno jest stwierdzić, w czyim imieniu realnie działają.

Kwestia wynagrodzenia: kto ponosi koszty pośrednika?

Tradycyjnie przyjęło się, że to sprzedający pokrywa koszty wynagrodzenia pośrednika z tytułu sprzedanej nieruchomości. Jednak w świetle rosnących kompetencji i zadań pośredników, pojawiają się głosy, iż koszty prowizji powinny być podzielone między sprzedającego a kupującego.

Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości to temat, który na przestrzeni lat ewoluował. Przykładowo , według ankiety przeprowadzonej przez portal Domy.pl wśród pracowników biur nieruchomości, preferencje wyglądały następująco:

 • 51% ankietowanych wskazało, że koszty prowizji powinien ponosić wyłącznie sprzedający,
 • 38% uważało, że zarówno sprzedający jak i kupujący powinni się podzielić kosztami,
 • 11% miało na ten temat inne zdanie.

Obecna tendencja, w której coraz częściej podkreśla się, że „kupujący nie płaci prowizji”, wskazuje na rosnącą popularność pierwszej opcji wśród agentów nieruchomości.

Oprócz jasnego wyłonienia się modelu preferowanego przez większość pośredników, wyniki ankiety ujawniają interesujący, acz zróżnicowany obraz podejścia do kwestii wynagradzania w branży. Mimo że preferencje wydają się klarować, nie ma jednoznacznego i powszechne akceptowanego modelu wynagrodzenia.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Wpływ prowizji na cenę nieruchomości

Jednym z istotnych argumentów za obciążaniem kosztami wyłącznie sprzedającego jest ten, iż koszt prowizji zwykle zostaje wliczony do ostatecznej ceny nieruchomości. Oznacza to, że de facto kupujący i tak ponosi te koszty, chociaż nie w sposób bezpośredni. Ponadto, istnieje ryzyko, że agent będzie dążył do uzyskania jak najwyższej ceny sprzedaży, zwłaszcza jeśli jego wynagrodzenie jest zależne od cenowego wyniku transakcji.

Interes pośrednika w relacji ze sprzedającym i kupującym

Pośrednik, działając w interesie sprzedającego, powinien równocześnie dbać o to, aby obie strony transakcji były zadowolone. Z uwagi na posiadanie ubezpieczenia OC oraz budowanie własnej marki, reputacja jest dla pośrednika kluczowa. Dlatego odpowiedzialni agenci nieruchomości nie dopuszczą do sytuacji, w której prawne aspekty nieruchomości nie będą uregulowane, co w konsekwencji może stanowić dla kupującego pewnego rodzaju zabezpieczenie.

Wybór modelu płatności i możliwość negocjacji przez kupującego

Chociaż dominuje model, w którym to sprzedający opłaca usługi pośrednika, nie ma przeszkód, by kupujący zaproponował alternatywne rozwiązanie. Może to być atrakcyjne dla kupującego, który liczy na dodatkowe wsparcie i skorzystanie z dopasowanej do jego potrzeb oferty usługowej.

Alternatywne formy wynagradzania agenta nieruchomości

 • Płatność za efekt: Niektóre agencje nieruchomości preferują model, gdzie pośrednik otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie w przypadku zrealizowania celu – czyli sprzedaży nieruchomości. Jest to forma wynagrodzenia prowizyjnego, w pełni zależna od efektu końcowego.
 • Płatność z góry niezależnie od efektu: Innym podejściem jest opłata pobierana przez pośrednika za konkretne działania podjęte w celu sprzedaży – niekoniecznie zwieńczone sukcesem. Przykładem mogą być koszty związane z marketingiem nieruchomości, które są obciążeniem dla sprzedającego niezależnie od wyniku.

Jak wybrać najlepszy model wynagrodzenia pośrednika?

Decydując się na wynajęcie pośrednika nieruchomości, warto rozważyć wszystkie dostępne modele wynagrodzenia. Należy zastanowić się, jaki układ będzie najkorzystniejszy z perspektywy własnych potrzeb i oczekiwań, a także możliwości finansowych. Zdecydować można się na model typowy, gdzie tylko jedna strona pokrywa koszty, jak i spróbować negocjacji, które mogą doprowadzić do bardziej elastycznego rozwiązania. Kluczowe jest także, aby wybór pośrednika opierać na jego kompetencjach, doświadczeniu oraz reputacji, co w rezultacie może przyczynić się do bezpiecznej i satysfakcjonującej transakcji nieruchomości.

W SKRÓCIE

Dlaczego coraz więcej osób korzysta z usług pośrednika nieruchomości?

Osoby korzystają z usług pośrednika nieruchomości ze względu na szeroki wachlarz usług, które obejmują zarówno pomoc w sprzedaży jak i pomocy przy kupnie nieruchomości. Pośrednicy oferują m.in. weryfikację stanu prawnego nieruchomości, promocję w mediach, wsparcie w negocjacjach i home staging. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, pośrednik może zapewnić szybsze i bezpieczniejsze przeprowadzenie transakcji, minimalizując ryzyko i podnosząc szanse na uzyskanie korzystnych warunków.

Jakie zasadnicze zadania wykonuje pośrednik nieruchomości dla sprzedających?

Pośrednik nieruchomości pomaga sprzedającym w dużej liczbie kwestii, począwszy od profesjonalnego wystawienia ogłoszenia na portalach, poprzez home staging, czyli przygotowanie nieruchomości do prezentacji w celu zwiększenia jej atrakcyjności, kończąc na organizacji spotkań z potencjalnymi kupującymi oraz wspieraniu w negocjacjach cenowych i formalnościach po sprzedaży.

W jaki sposób pośrednik wspiera kupującego?

Pośrednik nieruchomości wspiera kupującego przede wszystkim poprzez dopasowanie ofert do jego preferencji i możliwości finansowych, sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości oraz pomoc w sfinalizowaniu transakcji, co może obejmować znalezienie odpowiedniego notariusza czy wsparcie w procesie uzyskania kredytu hipotecznego. Po sprzedaży, pośrednik może także asystować w formalnościach związanych z przejęciem nieruchomości, np. podpisaniem umów z dostawcami mediów.

Kto zazwyczaj płaci prowizję pośrednikowi nieruchomości?

Tradycyjnie prowizję pośrednikowi nieruchomości płaci sprzedający, aczkolwiek model ten ewoluuje i stopniowo rośnie też świadomość, że może on być negocjowany. Rozprzestrzenia się bowiem przekonanie, że koszt usług pośrednika powinien być dzielony między obie strony transakcji, co wydaje się bardziej sprawiedliwe w obliczu rosnących zakresów obowiązków pośredników i korzyści czerpanych z ich usług przez obie strony.

Czy model, w którym tylko sprzedający płaci wynagrodzenie pośrednikowi, jest korzystny dla kupującego?

Model, w którym tylko sprzedający płaci pośrednikowi, może wydawać się korzystny dla kupującego, ponieważ z pozoru nie ponosi on bezpośrednich kosztów. Jednakże prowizja ta jest zwykle wliczana do ceny sprzedaży, co oznacza, że kupujący i tak ponosi te koszty niejako pośrednio. Istnieje także ryzyko, że pośrednik będzie starał się uzyskać jak najwyższą cenę dla zwiększenia swojego wynagrodzenia.

Jakie są możliwe negocjacje w kontekście opłat za usługi pośrednika nieruchomości?

Kupujący może negocjować z pośrednikiem warunki wynagrodzenia, proponując alternatywne rozwiązania. Niektóre agencje nieruchomości pozwalają na płatność za konkretne usługi lub rozliczenie prowizji w oparciu o efekt końcowy transakcji. Tego typu negocjacje mogą wyjść na korzyść kupującego, szczególnie jeśli uda mu się wynegocjować dodatkowe usługi czy wsparcie w procesie kupna.

Jakie alternatywne modele wynagradzania pośredników nieruchomości są dostępne na rynku?

Alternatywne modele wynagradzania pośredników obejmują płatność za rezultat, na przykład po znalezieniu nabywcy, a także z góry ustaloną opłatę za podjęte działania promocyjne lub usługi doradcze, niezależnie od wyniku sprzedaży. Dzięki tym elastycznym modelom, zarówno sprzedający, jak i kupujący mogą dopasować metodę płatności do swoich potrzeb i preferencji.

Jakie faktory powinny decydować o wyborze modelu wynagrodzenia pośrednika?

Wybierając model wynagrodzenia pośrednika, należy uwzględnić własne potrzeby, oczekiwania, możliwości finansowe oraz korzyści wynikające z usług świadczonych przez pośrednika. Istotne jest także zrozumienie dynamiki rynku nieruchomości, aby móc ocenić uczciwość i rzetelność proponowanych warunków. Ponadto, ważne jest aby wybór pośrednika był oparty na jego reputacji, doświadczeniu oraz jakości oferowanych usług przekładających się na bezpieczeństwo i zadowolenie z transakcji.

Czemu należy szczególnie poświęcić uwagę przy wyborze pośrednika nieruchomości?

Przy wyborze pośrednika nieruchomości kluczowe jest zwrócenie uwagi na jego doświadczenie, wiedzę rynkową i kompetencje w zakresie obsługi transakcji nieruchomości. Ważna jest również jego reputacja oraz opinie poprzednich klientów, których można poszukać w internecie lub poprosić o referencje. Dodatkowo, ważne jest, aby pośrednik posiadał odpowiednie ubezpieczenie OC, które chroni zarówno go, jak i jego klientów przed ewentualnymi stratami wynikającymi z jego działań.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły