Problem z wodą – czy grozi nam deficyt wody?

problem z wodą

Woda – podstawa naszego życia. Woda jest kluczowym aspektem zdrowia, pokoju i bezpieczeństwa. Jednak zmiany klimatu, zanieczyszczenie i wymieranie gatunków w coraz większym stopniu zagrażają naszym zasobom wodnym. Efektywna gospodarka wodna, precyzyjne wykorzystanie wody i zapobieganie powodziom mogą pomóc chronić nasze “płynne złoto”.

Gdzie leży problem?

Jedna czwarta światowej populacji – ponad dwa miliardy ludzi – żyje na obszarach dotkniętych niedoborem wody. Każdego roku miliony zgonów są spowodowane brakiem dostępu do czystej wody. Ale nadmiar wody, na przykład w wyniku powodzi, może również powodować problemy, zagrażając rolnictwu. 90 procent katastrof ekologicznych – burze, powodzie, susze – jest spowodowanych przez wodę. Staje się jasne, że trzeba coś z tym zrobić.

Jak można zapewnić krótkoterminowe dostawy?

Istnieje wiele krótkoterminowych rozwiązań. Na przykład organizacja humanitarna “Concern USA” zaleca transport wody do suchych i gęsto zaludnionych obszarów, aby zapewnić tymczasowy dostęp do czystej wody dla zagrożonych osób. Podobnie, instalacja pomp może pomóc w zabezpieczeniu dostaw wody. Z ekonomicznego punktu widzenia rynki wody mogą być dobrym rozwiązaniem problemu niedoboru wody. Korzyść: Ludzie ostrożniej obchodzą się z wodą, ponieważ płacą za nią pieniądze. Problem: Zaopatrzenie w wodę staje się zależne od zamożności danej osoby.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Jak można coś zrobić w dłuższej perspektywie?

Efektywne systemy zarządzania wodą są potrzebne, aby zabezpieczyć dostawy wody w dłuższej perspektywie. Południowokoreańska infrastruktura “K-water” jest pionierem w tej dziedzinie. Instytucja ta jest odpowiedzialna za zapewnienie zdrowego obiegu wody. Ukierunkowana dystrybucja, ponowne wykorzystanie, cofka i oczyszczanie są instrumentami zapewniającymi sprawiedliwe zaopatrzenie w wodę we własnym kraju i przeciwdziałającymi globalnemu problemowi z wodą. Spiętrzanie wody jest szczególnie przydatne w celu zapewnienia równomiernej dystrybucji w czasie, uniknięcia niebezpiecznych powodzi i wykorzystania wody do produkcji energii.

Jakie jest znaczenie geodanych w gospodarce wodnej?

W Polsce prowadzi się obserwację i monitorowanie naturalnych obszarów retencyjnych. Obszary retencyjne to obszary w pobliżu rzek, gdzie woda może się gromadzić, zwykle w postaci jezior lub terenów zalewowych. Ostatnio obszary te zostały znacznie zmniejszone przez nadmierną zabudowę i wylesianie. Lokalne działania coraz częściej prowadzą do przywrócenia i rozszerzenia obszarów retencyjnych. Ważnym aspektem tego procesu jest dostarczanie danych geograficznych w celu zapewnienia dokładnego pomiaru obszarów i ekologicznej optymalizacji planów budowlanych.

W ramach europejskich wytycznych INSPIRE należy zapewnić dokładne pomiary w całej Europie. Skrót INSPIRE oznacza “Infrastrukturę Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej”. Dzięki rozporządzeniu stworzonemu w 2007 r. dane geograficzne dotyczące katastru i działek w Polsce, ale także w całej Europie, są udostępniane i można uzyskać do nich dostęp online w dowolnym momencie. Dane te stanowią ważną podstawę dla systemów gospodarki wodnej, dlatego łatwy dostęp do nich jest niezbędny dla zaangażowanych podmiotów, takich jak instytucje polityczne, firmy i organizacje non-profit.

Podsumowanie

Duża część problemów środowiskowych jest ściśle związana z wodą. Istnieją jednak rozwiązania: Długoterminowe działania, takie jak efektywna gospodarka wodna, mogą odegrać rolę w ochronie tego ważnego zasobu. Z pomocą geodanych możliwe jest sprawiedliwe rozprowadzanie wody, unikanie powodzi i umożliwienie zrównoważonej produkcji energii. Dlaczego? Aby nasza najważniejsza podstawa życia została zachowana na zawsze. Globalny problem wody jest często przyćmiewany przez kryzys klimatyczny lub skupia się na innych negatywnych skutkach. Jednak zajęcie się tą kwestią jest tak samo ważne, jak wszystkie wysiłki na rzecz generowania zielonej energii i zwiększania efektywności energetycznej, np. poprzez renowacje energetyczne, które dodatkowo wpływają na klasę energetyczną budynku w świadectwie energetycznym.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły