Wszystko, co Musisz Wiedzieć o Świadectwach Energetycznych

Gdzie zgłosić się po świadectwo energetyczne?

Jeśli chcą Państwo uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jako specjaliści w tej dziedzinie oferujemy najwyższej jakości certyfikaty, sporządzane na podstawie szczegółowych danych dotyczących Państwa nieruchomości. Świadectwa te generowane są z państwowego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, co gwarantuje ich rzetelność i precyzję.

Proces zamówienia świadectwa jest prosty:

 1. Odwiedź naszą stronę internetową.
 2. Wybierz rodzaj nieruchomości, dla której mają przygotować świadectwo.
 3. Wypełnij formularz z danymi nieruchomości.
 4. Dokonaj płatności online.

Po przesłaniu formularza i dokonaniu płatności nasi certyfikatorzy przygotują świadectwo i wyślą je na wskazany adres e-mail. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, aby uniknąć potencjalnych kar i zwiększyć atrakcyjność Państwa nieruchomości na rynku.

Kto nie musi mieć audytu energetycznego?

Nie każdy budynek wymaga sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, które jest częścią audytu energetycznego. Z obowiązku tego zwolnione są:

 • Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Budynki używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej.
 • Budynki przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego.
 • Budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
 • Wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².
 • Gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m²·rok).

Pamiętaj, że nawet jeśli Twój budynek jest zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, wykonanie certyfikatu energetycznego może przynieść wiele korzyści, takich jak identyfikacja możliwości poprawy efektywności energetycznej i potencjalne oszczędności. Warto rozważyć skorzystanie z naszych usług w tym zakresie, aby zapewnić sobie optymalizację wydatków związanych z eksploatacją budynku.

Jak wygenerować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Proces generowania świadectwa charakterystyki energetycznej obejmuje kilka etapów:

Wybór Rodzaju Nieruchomości: Na początku należy określić rodzaj nieruchomości, dla której ma być sporządzone świadectwo, czy to mieszkanie, dom jednorodzinny, czy lokal użytkowy.

Wypełnienie Formularza z Danymi Nieruchomości: Należy uzupełnić formularz, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Formularz zawiera pytania dotyczące parametrów budynku, takich jak powierzchnia użytkowa, rodzaj ogrzewania, izolacji, materiały budowlane, okna, drzwi, itp.

Dokonanie Płatności: Po wypełnieniu formularza, proces wymaga dokonania płatności za usługę, zazwyczaj poprzez dostępne metody płatności online.

Analiza Danych i Ocena Charakterystyki Energetycznej: Nasi specjaliści analizują zgromadzone dane i na ich podstawie dokonują oceny charakterystyki energetycznej budynku. Obejmuje to obliczenia dotyczące zużycia energii, strat ciepła, efektywności systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Określenie Klasy Energetycznej: Na podstawie analizy, nieruchomość jest kwalifikowana do określonej klasy energetycznej według wskaźnika EP.

Rejestracja Świadectwa w Centralnym Rejestrze: Po przygotowaniu świadectwa, jest ono wpisywane do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Wysyłka Świadectwa do Klienta: Po rejestracji świadectwo jest wysyłane do klienta, zazwyczaj w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, aby zapewnić rzetelność i dokładność świadectwa charakterystyki energetycznej. Nasza oferta gwarantuje najwyższą jakość i zgodność z obowiązującymi normami.

Czy można nie otrzymać świadectwa energetycznego?

Tak, istnieją sytuacje, w których nie można otrzymać świadectwa energetycznego. Jedną z przyczyn może być niedostarczenie kompletnych lub precyzyjnych danych dotyczących nieruchomości. Na przykład, jeśli dane zawarte w formularzu są niekompletne, niejasne lub niezgodne z rzeczywistością, może to uniemożliwić prawidłowe sporządzenie świadectwa. 

Ponadto, w przypadkach gdy budynek ma skomplikowaną strukturę lub przeszedł liczne modernizacje, które istotnie wpłynęły na jego charakterystykę energetyczną, może być konieczna wizyta specjalisty na miejscu. Jeśli taka wizyta nie jest możliwa lub dane nie mogą zostać uzupełnione, może to również stanowić przeszkodę w wydaniu świadectwa.

Należy pamiętać, że świadectwo energetyczne jest wymagane przy sprzedaży, wynajmie lub w niektórych przypadkach dofinansowaniach i dotacjach, więc jego brak może stanowić przeszkodę prawną lub finansową. W przypadku problemów z uzyskaniem świadectwa zalecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu ewentualnych trudności i zapewnić potrzebną pomoc.

Kto może robić świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzić osoba wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznych Budynków. Jest to wymóg formalny, który zapewnia, że certyfikat energetyczny jest wykonywany przez kwalifikowanych specjalistów, posiadających odpowiednie wykształcenie, uprawnienia oraz ubezpieczenia OC. Warto podkreślić, że profesjonalne przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest nie tylko zgodne z przepisami, ale także gwarantuje jego rzetelność i dokładność. Zachęcamy do współpracy z naszymi specjalistami, którzy posiadają wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie w przygotowywaniu tego rodzaju dokumentacji.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla starych budynków?

Tak, świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla starych budynków w określonych sytuacjach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla każdego istniejącego budynku lub jego części (np. domu, mieszkania, lokalu użytkowego), świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić w momencie, gdy budynek lub jego część będzie przedmiotem transakcji sprzedaży bądź najmu. Jest to wymóg prawny, którego niespełnienie może skutkować sankcjami finansowymi.

Należy jednak zwrócić uwagę, że istnieją wyjątki od tej reguły. Z obowiązku sporządzania świadectw zwolnione są między innymi:

 • Budynki podlegające ochronie jako zabytki.
 • Budynki używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej.
 • Budynki przemysłowe i gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię (z wyjątkiem oświetlenia).
 • Budynki mieszkalne używane mniej niż 4 miesiące w roku.
 • Wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².
 • Gospodarstwa rolne spełniające określone kryteria efektywności energetycznej.

Posiadanie świadectwa energetycznego jest istotne nie tylko ze względu na uniknięcie kar, ale także może wpłynąć na wartość nieruchomości oraz jej atrakcyjność na rynku.

Jak dodać świadectwo energetyczne?

Aby dodać świadectwo charakterystyki energetycznej do systemu, należy zazwyczaj skorzystać z odpowiednich narzędzi elektronicznych lub platform oferowanych przez instytucje lub firmy zajmujące się certyfikacją energetyczną budynków. Proces ten może się nieco różnić w zależności od kraju oraz specyficznych wymagań danej platformy czy instytucji. Oto ogólny zarys procesu:

Sporządzenie Świadectwa: Świadectwo charakterystyki energetycznej musi zostać sporządzone przez uprawnionego audytora energetycznego. Audytor ten zbiera dane o budynku, przeprowadza niezbędne obliczenia i tworzy dokument świadectwa.

Rejestracja w Systemie: Po sporządzeniu świadectwa, audytor lub osoba zlecająca (w zależności od ustaleń) rejestruje świadectwo w odpowiednim systemie elektronicznym. Może to być na przykład centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, jeśli taki istnieje w danym kraju.

Wprowadzenie Danych: W systemie należy wprowadzić odpowiednie dane świadectwa, takie jak numer identyfikacyjny, dane dotyczące budynku, wyniki oceny energetycznej i inne wymagane informacje.

Weryfikacja i Zatwierdzenie: Po wprowadzeniu danych, system może wymagać weryfikacji i zatwierdzenia informacji przez uprawnione organy lub automatycznie przetwarzać dane świadectwa.

Dostępność Świadectwa: Po zarejestrowaniu, świadectwo staje się dostępne dla zainteresowanych stron, na przykład w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące dodawania świadectwa w Polsce, warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami lub sprawdzić w wytycznych narodowych organów regulacyjnych. Możliwe, że istnieją specyficzne platformy online lub procedury, których należy przestrzegać w tym kraju.

Ile wynosi grzywna za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

Brak świadectwa charakterystyki energetycznej przy wynajmie lub sprzedaży nieruchomości może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych. Jest to istotna kwestia prawna, dlatego zalecamy, aby upewnić się, że świadectwo jest przygotowane i dostępne podczas transakcji. Nasza firma może Państwu w tym pomóc, oferując profesjonalne usługi w zakresie sporządzania takich certyfikatów.

Czy świadectwo energetyczne online jest legalne?

Tak, świadectwo energetyczne online jest legalne i ważne, pod warunkiem że zostało sporządzone przez uprawnioną osobę wpisaną do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadectwo charakterystyki energetycznej może być wydane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wersja elektroniczna świadectwa ma pełną wartość prawną i nie wymaga fizycznego podpisu ani pieczątki. Ważne jest, aby świadectwo zawierało wszystkie niezbędne informacje i było sporządzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Nasza firma oferuje profesjonalne sporządzenie świadectw energetycznych online. Zapewniamy, że nasz proces jest zgodny z obowiązującymi przepisami, a świadectwa sporządzane są przez wykwalifikowanych certyfikatorów. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu.

Kto wydaje świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wydaje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. To specjalista w dziedzinie charakterystyki energetycznej budynków, który po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i obliczeń, jest w stanie sporządzić dokument określający ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem danego budynku lub jego części. 

Nasza firma dysponuje wykwalifikowanymi audytorami energetycznymi, którzy są uprawnieni do sporządzania takich certyfikatów. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, gwarantujemy profesjonalne i rzetelne przygotowanie świadectwa energetycznego.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Ile lat jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat. Jednakże warto zauważyć, że świadectwo to może stracić swoją ważność przed upływem tego terminu, jeśli w budynku zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, które spowodują zmianę charakterystyki energetycznej budynku lub jego części. 

Takie prace mogą obejmować, na przykład, wymianę okien, wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w art. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r.

Co grozi za brak audytu energetycznego?

Nieposiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej, potocznie nazywanego audytem energetycznym, podczas sprzedaży lub wynajmu nieruchomości może skutkować nałożeniem grzywny. Wysokość tej kary może osiągnąć nawet do 5 tysięcy złotych. 

Zatem, aby uniknąć ryzyka nałożenia takiej kary, zalecamy Państwu zapewnienie, aby świadectwo charakterystyki energetycznej było sporządzone i aktualne w momencie realizacji transakcji sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie sporządzania takich świadectw, zapewniając ich rzetelność i zgodność z obowiązującymi normami.

Gdzie zgłosić świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, znane również jako certyfikat energetyczny, nie jest dokumentem, który wymaga zgłoszenia do określonego organu państwowego lub innej instytucji w momencie jego sporządzenia. Świadectwo to jest dokumentem wymaganym w określonych sytuacjach, takich jak sprzedaż, wynajem nieruchomości lub w przypadku aplikowania o niektóre programy dofinansowań.

Oto kilka kluczowych aspektów związanych ze świadectwem energetycznym:

Przekazanie przy Transakcji: Świadectwo powinno być przekazane nabywcy lub najemcy nieruchomości w momencie zawierania umowy. W przypadku sprzedaży, świadectwo często jest wymagane przez notariusza.

Dofinansowania i Dotacje: W niektórych przypadkach, do aplikowania o dofinansowanie lub dotacje na remonty lub modernizacje energetyczną budynku, wymagane może być przedstawienie świadectwa energetycznego.

Rejestracja w Centralnym Rejestrze: Choć świadectwo nie jest zgłaszane do konkretnego organu, zostaje ono zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Rejestracja ta jest zazwyczaj dokonywana przez osobę uprawnioną, która sporządziła świadectwo.

Jeśli chodzi o obowiązki związane z posiadaniem i przekazaniem świadectwa energetycznego, ważne jest, aby właściciel nieruchomości lub osoba zarządzająca nią zrozumiała swoje obowiązki i odpowiednio zareagowała w wymaganych sytuacjach.

Kto płaci za świadectwo energetyczne?

Opłatę za świadectwo charakterystyki energetycznej pokrywa osoba zlecająca jego sporządzenie. Zgodnie z przepisami, obowiązek posiadania świadectwa spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 

W praktyce oznacza to, że jeśli świadectwo jest potrzebne na przykład w związku ze sprzedażą lub wynajmem nieruchomości, to zazwyczaj właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za jego sporządzenie i pokrycie związanych z tym kosztów.

Kto jest zobowiązany do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z naszymi informacjami, obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na różnych podmiotach w zależności od sytuacji:

Przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości: Obowiązek ten leży na osobie sprzedającej lub wynajmującej budynek lub lokal. Jest to wymóg prawny, mający na celu informowanie nabywcy lub najemcy o efektywności energetycznej nieruchomości.

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: Gdy dochodzi do sprzedaży lub wynajmu lokalu z takim prawem, obowiązek sporządzenia świadectwa leży na osobie, której przysługuje to prawo.

W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu: W tej sytuacji obowiązek również spoczywa na osobie, której przysługuje to prawo, ale tylko w kontekście zawierania umowy najmu, gdyż prawo to jest niezbywalne.

W przypadku nowo wybudowanych budynków: Od 28 kwietnia 2023 r. inwestorzy nowo wybudowanych budynków mają obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Spółdzielnie mieszkaniowe: Generalnie nie mają obowiązku sporządzenia świadectwa w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego przeniesienia na rzecz członka spółdzielni. Jednakże, jeśli spółdzielnia występuje jako strona umowy sprzedaży lub najmu budynku, to wówczas obowiązek ten na nią spada.

Ile kosztuje certyfikat energetyczny?

Koszt certyfikatu energetycznego zależy od rodzaju nieruchomości. Według moich informacji:

Dla domu jednorodzinnego cena wynosi 397 zł brutto, a czas wykonania to 1-3 dni robocze od przesłania kompletnego formularza z danymi nieruchomości.

Dla mieszkania koszt to 237 zł brutto, z czasem wykonania w ciągu 24 godzin od przesłania kompletnego formularza. Przy zakupie trzech lub czterech certyfikatów przysługuje 8-44% rabatu, a przy zakupie pięciu lub więcej – 12-66% rabatu.

Dla lokalu użytkowego cena również wynosi 397 zł brutto, z czasem wykonania 1-3 dni roboczych od przesłania pełnych danych.

Zachęcam do skorzystania z naszych usług, aby uzyskać certyfikat energetyczny szybko i profesjonalnie.

Ile się czeka na świadectwo energetyczne?

Czas oczekiwania na świadectwo energetyczne zależy od rodzaju nieruchomości. Dla domu jednorodzinnego czas realizacji wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu przesłania kompletnego formularza z danymi nieruchomości. 

Natomiast dla mieszkania świadectwo energetyczne jest przygotowywane w ciągu 24 godzin od przesłania pełnego formularza. Jeśli chodzi o lokal użytkowy, również przewiduje się czas realizacji od 1 do 3 dni roboczych od dostarczenia wymaganych informacji. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, aby zapewnić sobie szybką i profesjonalną obsługę.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne w 2023?

W 2023 roku, świadectwo energetyczne jest wymagane w Polsce w następujących sytuacjach:

Przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości: Właściciel lub zarządca budynku, części budynku, osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży lub wynajmu tej nieruchomości.

Nowo wybudowane budynki: Od 28 kwietnia 2023 r., inwestorzy nowo wybudowanych budynków są zobowiązani do dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Wyjątkiem są domy o powierzchni zabudowy do 70 m², zbudowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, chociaż przy ich sprzedaży lub wynajmie świadectwo jest również wymagane.

Budynki wykorzystywane w działalności gospodarczej: Obowiązek posiadania świadectwa dotyczy również budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym lokali użytkowych.

Wybrane budynki publiczne: W przypadku budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m², w których świadczone są usługi dla ludności, oraz budynków o powierzchni użytkowej powyżej 250 m² zajmowanej przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, wymagane jest posiadanie i publiczne wyeksponowanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w celu uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej dla Państwa nieruchomości, co zapewni zgodność z obowiązującymi przepisami i uniknięcie potencjalnych kar.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Tak, posiadanie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe w określonych sytuacjach. Zgodnie z przepisami, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane:

 1. Przy sprzedaży lub wynajmie istniejącego budynku lub jego części (na przykład mieszkania czy lokalu użytkowego). Jest to konieczność, aby uniknąć kary finansowej, której wysokość może sięgać nawet do 5 tysięcy złotych.
 2. W przypadku nowo wybudowanych budynków, od 28 kwietnia 2023 roku, inwestor ma obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Dla niektórych typów budynków, takich jak zabytkowe, używane jako miejsca kultu, przemysłowe bez instalacji zużywających energię (z wyjątkiem oświetlenia), mieszkalne używane mniej niż 4 miesiące w roku, wolnostojące o powierzchni poniżej 50 m², i niektóre gospodarstwa rolne, świadectwo energetyczne nie jest wymagane.

Warto zauważyć, że posiadanie świadectwa energetycznego może być również wymagane w ramach procesów aplikacyjnych na niektóre programy dofinansowań i dotacji.

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane w Polsce w określonych sytuacjach, głównie przy transakcjach dotyczących nieruchomości. Oto kiedy jest ono potrzebne:

Przy Sprzedaży lub Wynajmie Nieruchomości: Świadectwo jest wymagane w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części (np. mieszkania, lokalu użytkowego). To na sprzedającym lub wynajmującym ciąży obowiązek przekazania świadectwa nabywcy lub najemcy.

Dofinansowania i Dotacje: Posiadanie świadectwa energetycznego może być również wymagane w przypadku ubiegania się o niektóre programy dofinansowań lub dotacji związanych z efektywnością energetyczną budynków.

Dla Nowo Wybudowanych Budynków: Od 28 kwietnia 2023 r., inwestorzy nowo wybudowanych budynków mają obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Wyjątkiem są domy o powierzchni zabudowy do 70 m² budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jednakże, przy ich sprzedaży lub wynajmie świadectwo lub kopię świadectwa należy przekazać odpowiednio nabywcy lub najemcy.

Nieposiadanie świadectwa energetycznego w wymaganych sytuacjach może skutkować nałożeniem kary finansowej, której wysokość może sięgać nawet do 5 000 złotych.

Warto zatem upewnić się, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest przygotowane i aktualne, gdy planuje się transakcję dotyczącą nieruchomości.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły