Świadectwa Energetyczne Bez Tajemnic: Pytania i Odpowiedzi

Czy Charakterystyka energetyczną jest wymagana dla budynków jednorodzinnych?

Tak, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla budynków jednorodzinnych. Zgodnie z przepisami, świadectwo to jest niezbędne w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Brak świadectwa charakterystyki energetycznej w takich sytuacjach może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo, posiadanie tego dokumentu jest ważne również w kontekście różnych programów dofinansowań i dotacji, które mogą wymagać świadectwa energetycznego jako warunku uczestnictwa.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków jednorodzinnych, zapewniając ich dokładność i zgodność z obowiązującymi normami. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, aby uniknąć ryzyka związanego z brakiem tego dokumentu.

Czy dom do remontu musi mieć świadectwo energetyczne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku, lub jego części, takiej jak mieszkanie. Dotyczy to również budynków przeznaczonych do remontu. Jeżeli planują Państwo sprzedaż lub wynajem domu, który wymaga remontu, posiadanie ważnego świadectwa energetycznego jest zatem obowiązkowe. 

Warto pamiętać, że brak świadectwa podczas transakcji może skutkować nałożeniem kary finansowej do 5 tysięcy złotych. Nasza firma może Państwu pomóc w przygotowaniu takiego świadectwa, zapewniając profesjonalną obsługę i rzetelne wykonanie dokumentu. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub zlecenia wykonania świadectwa.

Czy domki letniskowe muszą mieć świadectwo energetyczne?

Domki letniskowe, które są przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Zatem, jeśli Państwa domek letniskowy spełnia to kryterium, nie jest wymagane posiadanie świadectwa energetycznego dla tego typu nieruchomości​​.

Jak obliczyć czy dom jest energooszczędny?

Aby ocenić, czy dom jest energooszczędny, należy skoncentrować się na kilku kluczowych aspektach, które decydują o jego efektywności energetycznej. Do tych czynników zaliczamy:

Izolacja termiczna: Grubość i rodzaj izolacji w ścianach, dachu, podłogach oraz stropach mają znaczący wpływ na zatrzymywanie ciepła w budynku.

System ogrzewania i wentylacji: Efektywność energetyczna systemu ogrzewania, rodzaj paliwa, a także sposób i efektywność wentylacji (np. czy jest to wentylacja mechaniczna z rekuperacją).

Okna i drzwi: Ich jakość, rodzaj montażu, a także parametry termiczne mają wpływ na straty cieplne.

Rodzaj i efektywność instalacji: Obejmuje to systemy grzewcze, chłodzące, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne.

Wskaźnik EP: Jest to wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, który wskazuje na ogólną efektywność energetyczną budynku. Niskie wartości wskaźnika EP oznaczają wyższą efektywność energetyczną.

Ocena tych czynników jest zazwyczaj przeprowadzana przez specjalistów podczas tworzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. W naszej firmie przygotowujemy takie świadectwa, biorąc pod uwagę wszystkie wymienione aspekty, co pozwala na precyzyjne określenie efektywności energetycznej danego domu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie, aby uzyskać dokładną i wiarygodną ocenę energetyczną Państwa nieruchomości.

Czy lokale użytkowe muszą mieć świadectwo energetyczne?

Tak, lokale użytkowe, podobnie jak mieszkania czy domy jednorodzinne, wymagają posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej w określonych sytuacjach. Zgodnie z przepisami prawa, świadectwo to jest wymagane przede wszystkim w przypadku sprzedaży lub wynajmu lokalu. Jest to dokument określający ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części, co obejmuje ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie i, w przypadku budynków niemieszkalnych, oświetlenie. Posiadanie świadectwa energetycznego unika ryzyka nałożenia kar finansowych, które mogą wynosić nawet do 5000 zł.

Warto zaznaczyć, że nasza firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie sporządzania świadectw energetycznych dla lokali użytkowych, zapewniając ich dokładność i zgodność z obowiązującymi normami. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji lub zlecenia wykonania świadectwa.

Czy stary budynek musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Nie, stary budynek nie musi posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej do czasu, gdy zostanie przedmiotem sprzedaży bądź najmu. Świadectwo to jest wymagane dopiero w momencie, gdy budynek lub jego część (na przykład mieszkanie czy lokal użytkowy) zmienia właściciela lub najemcę​​.

Czy budynek gospodarczy może być domkiem letniskowym?

Budynek gospodarczy, który jest przeznaczony na cele inne niż mieszkalne, takie jak przechowywanie narzędzi czy maszyn, zasadniczo nie jest projektowany ani przystosowany do użytku jako dom letniskowy. Jednak istnieje możliwość adaptacji takiego budynku na dom letniskowy, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów prawa budowlanego oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Zmiana sposobu użytkowania budynku z gospodarczego na dom letniskowy wymaga przede wszystkim sprawdzenia, czy lokalne plany zagospodarowania przestrzennego na to pozwalają. Ponadto budynek musi spełniać określone normy budowlane i techniczne, które dotyczą m.in. bezpieczeństwa, izolacji termicznej, dostępu do mediów i systemu kanalizacyjnego.

Jeśli planujesz taką zmianę, warto skonsultować się z odpowiednimi organami budowlanymi oraz zatrudnić fachowców, którzy pomogą dostosować budynek do nowych wymogów i potrzeb.

Czy świadectwo energetyczne może być online?

Tak, świadectwo charakterystyki energetycznej może być wystawione i przesłane w formie elektronicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wersja elektroniczna świadectwa ma pełną wartość prawną, co oznacza, że nie jest wymagany fizyczny podpis czy pieczęć na dokumencie. 

Z tego względu nasza firma oferuje wysyłkę certyfikatów w formie elektronicznej, co jest szybsze i wygodniejsze dla Klienta. W przypadku potrzeby dokument może być również podpisany profilem zaufanym. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w celu uzyskania świadectwa energetycznego online, które będzie zgodne z obowiązującymi normami i przepisami​​.

Czy można nie uzyskać świadectwa energetycznego?

Tak, istnieją okoliczności, w których nie można uzyskać świadectwa energetycznego. Zgodnie z moją wiedzą, przeszkody te mogą obejmować:

 • Brak kompletnej i niezbędnej dokumentacji technicznej budynku lub nieruchomości, co uniemożliwia dokładne sporządzenie świadectwa.
 • Niedostępność danych dotyczących specyfikacji technicznych elementów budynku, np. materiałów izolacyjnych, systemów ogrzewania, czy wentylacji, co jest kluczowe dla oceny charakterystyki energetycznej.
 • Odmowa współpracy ze strony zarządców lub właścicieli nieruchomości, co może uniemożliwić uzyskanie koniecznych informacji.

Należy jednak podkreślić, że posiadanie świadectwa energetycznego jest wymogiem prawnym w Polsce w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku, lub lokalu mieszkalnego. Brak tego dokumentu może skutkować sankcjami prawnymi, w tym nałożeniem kary finansowej do 5000 zł. Dlatego też zalecamy podjęcie wszelkich dostępnych środków w celu uzyskania tego certyfikatu, a nasza firma jest gotowa pomóc w tym procesie.

Ile kosztuje wydanie świadectwa energetycznego?

Koszt wydania świadectwa energetycznego zależy od rodzaju nieruchomości:

Dla domu jednorodzinnego cena wynosi 437 zł brutto. Czas wykonania to 1-3 dni robocze od przesłania kompletnego formularza z danymi nieruchomości.

Dla mieszkania cena to 237 zł brutto. Czas wykonania wynosi 24 godziny od przesłania kompletnego formularza.

Dla lokalu użytkowego cena również wynosi 437 zł brutto, z czasem wykonania 1-3 dni robocze od przesłania kompletnego formularza.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, gwarantując najwyższą jakość i dokładność certyfikatów, które są generowane z państwowego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Zapewniamy rzetelne i dokładne świadectwa, dzięki zebraniu szczegółowych danych dotyczących nieruchomości.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Jakie dokumenty są potrzebne do świadectwa energetycznego?

Do sporządzenia świadectwa energetycznego konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów i informacji dotyczących nieruchomości. W zależności od rodzaju nieruchomości (dom, mieszkanie, lokal użytkowy) wymagane dokumenty mogą się różnić, jednak ogólnie obejmują:

 • Rzuty kondygnacji: Niezbędne do określenia układu i rozmiarów poszczególnych pomieszczeń.
 • Przekrój budynku: Pomaga zrozumieć konstrukcję budynku i jego cechy energetyczne.
 • Zdjęcia budynku: Ułatwiają identyfikację konkretnych cech budynku.
 • Informacje o systemie ogrzewania i wentylacji: Rodzaj ogrzewania, rodzaj i lokalizacja zasobnika ciepła, rodzaj zainstalowanych grzejników, typ wentylacji.
 • Informacje o systemie ciepłej wody użytkowej: Źródło ciepła, obecność zasobnika itp.
 • Szczegóły konstrukcji budynku: Materiały użyte do budowy ścian zewnętrznych, izolacja, konstrukcja stropów, rodzaj i grubość izolacji, warstwa okładzinowa.
 • Szczegóły dotyczące okien i drzwi zewnętrznych: Materiał, wymiary, kierunek, w którym są zwrócone.
 • Informacje dodatkowe: Takie jak rok oddania budynku do użytku, wysokość pomieszczeń.

Dokładne wymagania mogą się różnić w zależności od specyfiki danej nieruchomości. W przypadku wątpliwości zalecamy skontaktować się z naszym biurem pod adresem biuro@certyfikaty-energetyczne.pl. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w procesie przygotowania niezbędnych dokumentów i danych do sporządzenia świadectwa energetycznego.

Ile kWh na dom 150m2?

Aby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, potrzebne są dodatkowe informacje dotyczące charakterystyki energetycznej budynku. Zużycie energii w kWh na dom o powierzchni 150 m² zależy od wielu czynników, takich jak izolacja termiczna, rodzaj i efektywność systemu ogrzewania, rodzaj instalacji wentylacyjnych, a także od indywidualnych nawyków użytkowania.

Ogólnie, średnie zużycie energii dla ogrzewania w Polsce wynosi około 100-150 kWh/m² rocznie. Jednak te wartości mogą się znacząco różnić w zależności od wspomnianych czynników. Dla domu o powierzchni 150 m², przyjmując średnią wartość 125 kWh/m² rocznie, roczne zużycie energii wynosiłoby około 18 750 kWh.

Proszę jednak pamiętać, że są to bardzo ogólne szacunki. Dokładniejszą analizę można przeprowadzić, posiadając więcej szczegółowych informacji o budynku oraz jego systemach energetycznych. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w celu dokładnego określenia charakterystyki energetycznej Państwa nieruchomości.

Ile prądu zużywa dom 100 m2?

Ilość zużycia energii elektrycznej w domu o powierzchni 100 m² zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i efektywność energetyczna urządzeń, intensywność ich używania, izolacja budynku, a także zachowania mieszkańców. Bez szczegółowych informacji na temat tych aspektów trudno jest dokładnie określić zużycie energii.

W przypadku typowego domu, zużycie prądu może być różne. Na przykład, dom wyposażony w energooszczędne urządzenia i systemy, takie jak LEDowe oświetlenie, energooszczędne sprzęty AGD i dobra izolacja, będzie zużywał mniej energii niż dom z przestarzałymi urządzeniami i słabą izolacją.

Jednak, jeśli chodzi o średnią, zużycie energii elektrycznej w domach mieszkalnych często wynosi od około 2 000 do 5 000 kWh rocznie, ale to bardzo ogólna szacunkowa wartość i może się znacznie różnić w zależności od indywidualnych okoliczności.

Dla bardziej precyzyjnej oceny zużycia energii w konkretnym domu zalecamy skorzystanie z naszych usług dotyczących certyfikacji energetycznej, która uwzględnia indywidualne charakterystyki budynku i styl życia jego mieszkańców. Zapraszamy do wypełnienia formularza na naszej stronie internetowej, aby uzyskać więcej informacji.

Kto będzie wydawał świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej wydawane jest przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, wpisaną do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. W naszej firmie dysponujemy uprawnionymi specjalistami, takimi jak nasz Główny Certyfikator Energetyczny, Szymon Krasoń, który posiada uprawnienia nr 20744. Zapewniamy więc, że świadectwa energetyczne sporządzane przez nas są zgodne z obowiązującymi normami i wymaganiami prawnymi.

Czy można mieć dwa źródła ogrzewania domu?

Tak, można mieć dwa źródła ogrzewania w domu. Jest to często praktykowane rozwiązanie, które zwiększa elastyczność systemu grzewczego oraz może być wykorzystane do poprawy efektywności energetycznej budynku. Na przykład, można zastosować połączenie kotła gazowego i pompy ciepła lub kotła na biomasę i systemu ogrzewania elektrycznego. 

Dwa źródła ogrzewania mogą również zapewnić redundancję w przypadku awarii jednego z systemów, co jest szczególnie ważne w okresach zimowych. Przy projektowaniu systemu ogrzewania z dwoma źródłami ważne jest, aby został on odpowiednio zaprojektowany i zainstalowany przez kwalifikowanego specjalistę, tak aby oba systemy współpracowały ze sobą efektywnie i bezpiecznie.

Czy hala garażowa musi mieć świadectwo energetyczne?

Hala garażowa, podobnie jak inne typy nieruchomości takie jak domy, mieszkania czy lokale użytkowe, wymaga sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej tylko wtedy, gdy jest przedmiotem sprzedaży lub wynajmu, ma powierzchnię powyżej 50 m2 oraz gdy posiada instalacje zużywające energie inne niż instalacja elektryczna i oświetleniowa​​. Jeśli zatem hala garażowa nie spełnia tych wytycznych, nie ma obowiązku sporządzania dla niej świadectwa energetycznego.

Czy w umowie najmu musi być informacja o świadectwie energetycznym?

Tak, w przypadku zawarcia umowy najmu obowiązek przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej występuje podczas zawierania umowy. To na wynajmującym ciąży obowiązek przekazania kopii świadectwa. Możliwe jest również udokumentowanie faktu przekazania kopii świadectwa​​.

Czy można postawić garaż do 70 m bez pozwolenia?

Tak, można postawić garaż o powierzchni zabudowy do 70 m² bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli jest on budowany dla zaspokojenia własnych potrzeb. Jednak przy sprzedaży lub wynajmie takiego garażu konieczne jest przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej, lub jego kopii odpowiednio nabywcy, lub najemcy gdy ma powierzchnię powyżej 50 m2 oraz gdy posiada instalacje zużywające energie inne niż instalacja elektryczna i oświetleniowa​​.

Ile m2 może mieć budynek gospodarczy?

Budynek gospodarczy jest zwolniony z obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, jeżeli jego wskaźnik EP (roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną) nie jest wyższy niż 50 kWh/(m²·rok). Warto podkreślić, że nie ma tutaj bezpośredniej granicy powierzchni użytkowej budynku gospodarczego, lecz ważnym czynnikiem jest wspomniany wskaźnik EP. Innymi słowy, świadectwo nie jest konieczne gdy budynek gospodarczy ma powierzchnię poniżej 50 m2 oraz gdy nie posiada instalacji zużywających energii innych niż instalacja elektryczna i oświetleniowa.

Jeśli mają Państwo budynek gospodarczy, który może nie spełniać tych kryteriów, zachęcamy do skontaktowania się z naszą firmą, abyśmy mogli pomóc w przygotowaniu odpowiedniego świadectwa charakterystyki energetycznej. Zapewniamy profesjonalną obsługę i szybką realizację zleceń.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla starych budynków?

Tak, świadectwo energetyczne jest również obowiązkowe dla starych budynków w określonych sytuacjach. Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić dla istniejącego budynku lub części budynku (takiego jak dom, mieszkanie czy lokal użytkowy), dopiero gdy będzie on przedmiotem sprzedaży bądź najmu. Ponadto, w przypadku nowo wybudowanych budynków od dnia 28 kwietnia 2023 r., inwestor ma obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Tak samo to wygląda, jeśli wykonujemy dobudowę, rozbudowę lub nadbudowę w starym budynku. Wówczas również jest konieczne świadectwo energetyczne.

Jest to istotne, ponieważ posiadanie ważnego świadectwa energetycznego może być wymagane w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Należy pamiętać, że brak certyfikatu energetycznego w wymaganych przypadkach może prowadzić do nałożenia kar finansowych lub innych sankcji prawnych, z karą finansową sięgającą nawet do 5000 zł. Zapewnienie świadectwa energetycznego jest więc kluczowym elementem procesu transakcji nieruchomości i powinno być przeprowadzone przez uprawnionego audytora. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w celu uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły