Odpowiadamy na Najczęstsze Pytania o Świadectwa Energetyczne

Czy właściciele mieszkań muszą mieć świadectwo energetyczne?

Tak, właściciele mieszkań muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Jest to wymagane w Polsce w przypadkach sprzedaży lub wynajmu mieszkania. Świadectwo to jest dokumentem określającym ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części, takich jak ogrzewanie, wentylacja czy przygotowywanie ciepłej wody użytkowej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, od 29 sierpnia 2014 r., posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Brak certyfikatu może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych.

Warto zaznaczyć, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat. Jeżeli w tym czasie przeprowadzone zostaną roboty budowlano-instalacyjne, które zmienią charakterystykę energetyczną budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku), konieczne będzie uzyskanie nowego świadectwa.

Kto wystawia świadectwo energetyczne mieszkania w bloku?

Wystawienie świadectwa energetycznego mieszkania w bloku jest obowiązkiem osoby, która jest właścicielem tego mieszkania lub zarządcą budynku. Jeżeli chodzi o sprzedaż lub wynajem mieszkania, to osoba, której przysługuje własność mieszkania, jest odpowiedzialna za zapewnienie świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku sprzedaży, świadectwo to musi być przedstawione nabywcy.

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyk Energetycznych Budynków. W naszej firmie oferujemy profesjonalne usługi w tym zakresie, gwarantując rzetelność i zgodność certyfikatów z obowiązującymi normami i przepisami. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji lub zlecenia sporządzenia certyfikatu​​.

Jak wygląda świadectwo energetyczne mieszkania?

Świadectwo energetyczne mieszkania jest dokumentem określającym ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem mieszkania, takich jak ogrzewanie, wentylacja, przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenie. Szczegółowe wzory świadectw charakterystyki energetycznej, które obowiązują od 28 kwietnia 2023 roku, zostały zdefiniowane w rozporządzeniu ministerstwa.

Główne elementy świadectwa energetycznego mieszkania obejmują:

Dane identyfikacyjne mieszkania: adres, rok budowy, rodzaj budynku itp.

Informacje o metodzie i zakresie przeprowadzonej oceny: opis metodologii obliczeniowej, wykorzystanych narzędzi, zakresu analizy itp.

Charakterystyka energetyczna: wskaźniki zużycia energii, klasyfikacja energetyczna mieszkania, informacje o izolacji termicznej, systemach grzewczych i wentylacyjnych.

Zalecenia dotyczące możliwości poprawy efektywności energetycznej: propozycje działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Podpis uprawnionego audytora energetycznego: świadectwo musi być sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wpisaną do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat, chyba że w tym czasie zostaną przeprowadzone prace budowlano-instalacyjne, które mogą wpłynąć na charakterystykę energetyczną mieszkania, np. wymiana okien czy modernizacja systemu ogrzewania. W takim przypadku wymagana jest aktualizacja lub sporządzenie nowego świadectwa.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne dla mieszkania?

Cena świadectwa energetycznego dla mieszkania w naszej firmie wynosi 237 złotych brutto. Czas realizacji zamówienia to 24 godziny od przesłania przez Państwa kompletnego formularza z danymi nieruchomości. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie produktu certyfikat mieszkanie dostępnej na naszej stronie internetowej.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne mieszkania w bloku?

Aby uzyskać świadectwo energetyczne mieszkania w bloku, proszę postępować zgodnie z następującymi krokami:

Wybór Rodzaju Nieruchomości: Na naszej stronie internetowej proszę wybrać opcję dotyczącą świadectwa energetycznego dla mieszkania.

Wypełnienie Formularza: Na stronie produktu będzie dostępny formularz do wypełnienia. Proszę o dokładne uzupełnienie danych nieruchomości, takich jak powierzchnia użytkowa, rodzaj ogrzewania, wentylacja, czy dane dotyczące konstrukcji budynku.

Dokonanie Płatności: Po wypełnieniu formularza, proszę dokonać płatności za usługę. Oferujemy różne metody płatności, w tym płatność online.

Odbiór Świadectwa: Po weryfikacji danych i sporządzeniu świadectwa, wyślemy je na wskazany przez Państwa adres e-mail. 

Prosimy pamiętać, że posiadanie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania i pozwala uniknąć kary finansowej, której wysokość może sięgnąć nawet 5000 zł. Nasza oferta zapewnia profesjonalne i rzetelne sporządzenie świadectwa, dostosowane do indywidualnych potrzeb Państwa nieruchomości.

Czy najemca może zawrzeć umowę na prąd?

Tak, najemca ma możliwość zawarcia umowy na dostarczanie prądu do wynajmowanego lokalu. W praktyce oznacza to, że najemca może samodzielnie wybrać dostawcę energii elektrycznej i ustalić warunki umowy, w tym ceny i taryfy. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy koszty zużycia energii elektrycznej nie są wliczone w czynsz najmu i pozostają odpowiedzialnością najemcy.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku zmiany dostawcy energii elektrycznej przez najemcę, właściciel lokalu (wynajmujący) nie ma prawa sprzeciwiać się tej decyzji, o ile zmiana ta nie wymaga ingerencji w infrastrukturę elektryczną budynku i jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Jednakże najemca powinien pamiętać o powiadomieniu wynajmującego o zmianie dostawcy dla zachowania dobrej komunikacji i uniknięcia ewentualnych nieporozumień.

Co trzeba mieć przy wynajmie mieszkania?

Świadectwa charakterystyki energetycznej mogą być sporządzane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, które są wpisane do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznych Budynków. Posiadanie tych uprawnień wymaga odpowiedniego wykształcenia wyższego oraz ukończenia specjalistycznego szkolenia i zdania egzaminu państwowego. Ponadto osoba ta musi być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem tej działalności.

Nasza firma, dysponuje kwalifikowanymi certyfikatorami, którzy spełniają te wymagania. Nasz główny certyfikator energetyczny, Szymon Krasoń, posiada uprawnienia nr 20744, co zapewnia wysoką jakość i dokładność sporządzanych przez nas świadectw energetycznych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w przypadku potrzeby uzyskania certyfikatu energetycznego dla Państwa nieruchomości.

Czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć świadectwo energetyczne?

Wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wyłącznie w przypadku, gdy będzie stroną umowy sprzedaży lub najmu budynku, lub jego części (np. lokalu) jako sprzedawca lub wynajmujący. Natomiast w sytuacji zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub ustanowienia odrębnej własności lokalu, obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie powstanie​​.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne w 2023?

Od 2024 roku, obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy właścicieli budynków lub ich części (np. mieszkań, lokali użytkowych), którzy chcą sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość. Jest to wymóg zgodny z przepisami prawa i dotyczy zarówno budynków nowo wybudowanych, jak i istniejących. W przypadku nowych budynków inwestor jest zobowiązany dołączyć świadectwo do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Natomiast dla istniejących budynków, świadectwo jest wymagane w momencie zawierania umowy sprzedaży lub najmu.

Warto zaznaczyć, że są pewne wyjątki od tego obowiązku. Świadectwa charakterystyki energetycznej nie są wymagane dla:

 • Budynków zabytkowych.
 • Budynków używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej.
 • Budynków przemysłowych, warsztatowych, rolnych i innych niewyposażonych w instalacje zużywające energię (z wyłączeniem oświetlenia).
 • Budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania krócej niż 4 miesiące w roku.
 • Wolnostojących budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m².

Jako eksperci w zakresie świadectw energetycznych, zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku pytań lub potrzeby sporządzenia świadectwa dla Państwa nieruchomości. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie w całym procesie.

Czy można nie przejść świadectwa energetycznego?

Nieprzejście świadectwa energetycznego nie jest możliwe w sytuacjach, gdy wymagane jest posiadanie tego dokumentu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadectwo charakterystyki energetycznej jest konieczne przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Brak tego dokumentu podczas transakcji może skutkować nałożeniem sankcji finansowych, które mogą sięgać nawet do 5000 złotych.

Ponadto świadectwo energetyczne jest wymagane w przypadku wielu programów dofinansowań oraz dotacji, które związane są z remontami czy poprawą efektywności energetycznej budynku. Dlatego posiadanie tego dokumentu jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także może stanowić korzyść przy ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w uzyskaniu świadectwa charakterystyki energetycznej, nasza firma oferuje profesjonalne usługi w tej dziedzinie. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Gdzie zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Państwo mogą zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej bezpośrednio poprzez naszą stronę internetową. Proces jest prosty i przejrzysty. Oto kroki, które należy podjąć:

 • Wejdź na naszą stronę internetową.
 • Wybierz rodzaj nieruchomości, dla której przygotowujemy świadectwo charakterystyki energetycznej (dom jednorodzinny, mieszkanie, lokal użytkowy).
 • Wypełnij formularz z danymi nieruchomości. Formularz znajdziecie Państwo na stronie produktu, a na jego podstawie przygotujemy świadectwo charakterystyki energetycznej.
 • Dokonaj płatności, wybierając jedną z dostępnych metod.
 • Odbierz świadectwo. Po weryfikacji danych nasi audytorzy przygotują świadectwo, a następnie wyślemy je na wskazany adres e-mail.
 • Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy profesjonalizm, szybkość działania oraz konkurencyjne ceny.

Jakie mieszkania muszą mieć świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla mieszkań, które są przedmiotem sprzedaży lub najmu. W Polsce zgodnie z obowiązującym prawem każde mieszkanie lub budynek, który jest sprzedawany lub wynajmowany, musi posiadać ważne świadectwo energetyczne. Jest to dokument określający ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części.

Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Świadectwa nie są wymagane dla:

 • Budynków podlegających ochronie jako zabytki.
 • Budynków używanych do celów religijnych.
 • Budynków przemysłowych i gospodarczych, które nie są wyposażone w instalacje zużywające energię (z wyjątkiem oświetlenia).
 • Budynków mieszkalnych wykorzystywanych mniej niż 4 miesiące w roku.
 • Wolnostojących budynków o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².
 • Gospodarstw rolnych o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Warto podkreślić, że posiadanie aktualnego świadectwa energetycznego jest ważne nie tylko ze względu na wymogi prawne, ale również może wpłynąć na wartość nieruchomości oraz jej atrakcyjność na rynku. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie sporządzania takich świadectw, a nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby pomóc w każdym aspekcie tego procesu.

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, znane również jako certyfikat energetyczny, jest wymagane w następujących sytuacjach:

Przy sprzedaży lub wynajmie istniejącego budynku lub jego części (np. mieszkania, domu, lokalu użytkowego). Jest to niezbędne, aby transakcja mogła być prawidłowo przeprowadzona.

Dla nowo wybudowanych budynków, od 28 kwietnia 2023 roku, inwestor ma obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Istnieją jednak wyjątki, takie jak domy o powierzchni zabudowy do 70 m², budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – w takim przypadku świadectwo jest wymagane dopiero przy ich sprzedaży lub wynajmie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest istotne nie tylko ze względów prawnych, ale również dostarcza informacji o efektywności energetycznej budynku, co może wpływać na decyzje potencjalnych nabywców lub najemców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w celu uzyskania dokładnego i rzetelnego certyfikatu energetycznego, co jest istotne zarówno dla zgodności prawnej, jak i dla informowania o efektywności energetycznej Państwa nieruchomości.

Jakie budynki są zwolnione z charakterystyki energetycznej?

Z obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zwolnione są następujące rodzaje budynków:

 • Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, czyli te ujęte w krajowej, wojewódzkiej, czy gminnej ewidencji zabytków.
 • Budynki używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej. Jeśli część tych budynków jest przeznaczona pod wynajem i prowadzenie innej działalności niż religijna, należy sporządzić świadectwo dla tej części budynku i przekazać je najemcy.
 • Budynki przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego.
 • Budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
 • Wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².
 • Gospodarstwa rolne o wskaźniku EP (określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną) nie wyższym niż 50 kWh/(m²·rok).

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą w przypadku potrzeby sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla Państwa budynku. Zapewniamy profesjonalne usługi i rzetelne doradztwo w tym zakresie.

Czy wystarczy świadectwo energetyczne bloku?

Nie, świadectwo energetyczne dla całego bloku mieszkalnego nie wystarczy w przypadku sprzedaży, wynajmu lub innych form przekazania praw do konkretnego mieszkania lub lokalu użytkowego w tym bloku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagane jest indywidualne świadectwo charakterystyki energetycznej dla każdej oddzielnej jednostki mieszkalnej lub użytkowej, która jest przedmiotem transakcji. Świadectwo dla całego budynku może być wykorzystane jedynie jako źródło informacji do sporządzenia świadectwa dla poszczególnych lokali, ale samo w sobie nie zastępuje świadectwa dla konkretnego mieszkania czy lokalu użytkowego.

Kto kontroluje brak świadectwa energetycznego?

Kontrolę nad posiadaniem wymaganego świadectwa energetycznego w Polsce sprawują organy nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia braku świadectwa mogą one nałożyć kary finansowe. Brak świadectwa charakterystyki energetycznej przy transakcjach sprzedaży lub wynajmu nieruchomości może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych. 

Warto podkreślić, że posiadanie aktualnego świadectwa energetycznego jest obowiązkowe i jego brak nie tylko naraża na ryzyko sankcji finansowych, ale również może wpłynąć na wartość nieruchomości. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w celu uniknięcia potencjalnych problemów i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Po co najemcy świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważnym dokumentem dla najemcy, ponieważ dostarcza informacji o efektywności energetycznej budynku lub lokalu, co może mieć bezpośredni wpływ na koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem, chłodzeniem i używaniem ciepłej wody. 

Posiadanie tego świadectwa jest również wymogiem prawnym w Polsce przy zawieraniu umów najmu. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, w przypadku zawierania umowy najmu, wynajmujący jest zobowiązany do przekazania najemcy kopii świadectwa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala najemcy zorientować się, czy budynek jest energooszczędny, co może przełożyć się na niższe rachunki za media. Jest to także ważne z punktu widzenia ochrony środowiska, gdyż budynki o lepszej efektywności energetycznej mają niższy wpływ na emisję dwutlenku węgla.

Reasumując, świadectwo energetyczne to nie tylko wymóg prawny, ale również źródło istotnych informacji dla najemcy, pozwalających oszacować przyszłe koszty związane z użytkowaniem nieruchomości i jej wpływem na środowisko.

Czy przy wynajmie mieszkania potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Tak, przy wynajmie mieszkania wymagane jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, w przypadku wynajmu nieruchomości obowiązkowe jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Wynajmujący jest zobowiązany do przekazania kopii świadectwa najemcy podczas zawierania umowy najmu. 

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary finansowej, która może wynieść nawet do 5 tysięcy złotych. To ważne, aby zadbać o posiadanie aktualnego świadectwa, aby uniknąć możliwych konsekwencji prawnych oraz finansowych. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie sporządzania świadectw energetycznych, zapewniając szybką i rzetelną realizację zleceń.

Czy sprzedając mieszkanie w bloku, muszę mieć świadectwo energetyczne?

Tak, w przypadku sprzedaży mieszkania jest wymagane posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, podczas sprzedaży nieruchomości należy posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Świadectwo to jest dokumentem określającym ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. 

Brak certyfikatu energetycznego podczas transakcji może prowadzić do nałożenia kar finansowych lub innych sankcji prawnych w wysokości nawet do 5000 zł. Zapewniamy profesjonalne usługi w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, dzięki czemu można uniknąć potencjalnych problemów prawnych oraz finansowych związanych z brakiem tego dokumentu.

Co grozi za mieszkanie w budynku gospodarczym?

Mieszkanie w budynku gospodarczym bez odpowiedniego przeznaczenia może naruszać lokalne przepisy budowlane, urbanistyczne lub inne regulacje prawne. Budynek gospodarczy z założenia jest przeznaczony do celów związanych z gospodarką, a nie do zamieszkania. Naruszenie tych zasad może skutkować różnymi konsekwencjami, w zależności od lokalnych przepisów i okoliczności:

Kary finansowe: Możliwe są kary pieniężne za użytkowanie budynku niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Konieczność dostosowania budynku: Wymagane może być przeprowadzenie prac adaptacyjnych, aby budynek spełniał normy mieszkalne.

Ewentualne problemy z ubezpieczeniem: Mieszkanie w budynku nieprzeznaczonym do zamieszkania może być problemem przy próbie ubezpieczenia nieruchomości.

Problemy z rejestracją miejsca zamieszkania: Może być niemożliwe zarejestrowanie takiego miejsca jako oficjalnego adresu zamieszkania.

Należy pamiętać, że konkretna sytuacja zależy od lokalnych przepisów i norm, dlatego w przypadku wątpliwości warto skonsultować się z lokalnym urzędem budowlanym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły