Świadectwa Energetyczne: Kluczowe Odpowiedzi

Co grozi za brak certyfikatu energetycznego?

Brak certyfikatu energetycznego przy wynajmie lub sprzedaży nieruchomości może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych. Jest to konsekwencja nieprzestrzegania wymogów prawnych, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto brak tego dokumentu może stanowić przeszkodę w sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, gdyż notariusze lub najemcy mogą wymagać przedstawienia świadectwa. 

Może to również wpłynąć na wartość nieruchomości, ponieważ potencjalni nabywcy mogą obawiać się wyższych kosztów eksploatacyjnych związanych z niską efektywnością energetyczną budynku. Zachęcamy do współpracy z naszą firmą w celu uniknięcia tych ryzyk i zapewnienia zgodności z prawem.

Kto jest zobowiązany do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, lub części budynku, a także na osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 

Jest to wymagane przede wszystkim w przypadku zawarcia umowy sprzedaży, najmu, lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Świadectwo to jest niezbędne również przy realizacji niektórych programów dofinansowań i dotacji. Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w sporządzeniu takiego świadectwa, zapewniając wysoką jakość i dokładność naszych usług.

W jakim programie zrobić audyt energetyczny?

Audyty energetyczne są zazwyczaj przeprowadzane za pomocą specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia szczegółową analizę charakterystyki energetycznej budynku. Choć w moich dokumentach nie ma informacji o konkretnym oprogramowaniu do audytów energetycznych, istnieje kilka powszechnie stosowanych programów, które mogą być użyteczne:

Audytor OZC – Jest to popularny program do obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Umożliwia szczegółową analizę i jest często wykorzystywany przez audytorów energetycznych w Polsce.

Termo PRO – Oprogramowanie to służy do obliczeń termicznych i energetycznych w budynkach, w tym do przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej.

ArCADia-TERMOCAD – To kolejne narzędzie wykorzystywane w audytach energetycznych, które umożliwia dokładne obliczenia energetyczne budynków.

Revit z dodatkiem do analizy energetycznej – Dla osób zajmujących się projektowaniem i modelowaniem budynków, Revit oferuje rozszerzenia umożliwiające analizę energetyczną.

Wybór odpowiedniego programu zależy od specyfiki danej analizy, wymagań dotyczących szczegółowości, a także od preferencji i doświadczenia audytora. Ważne jest, aby upewnić się, że oprogramowanie jest zaktualizowane i spełnia obowiązujące normy oraz przepisy prawne.

Czy warto zrobić audyt energetyczny?

Tak, przeprowadzenie audytu energetycznego jest korzystne zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla środowiska. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć audyt energetyczny:

Oszczędności Energetyczne i Finansowe: Audyt energetyczny pozwala zidentyfikować obszary, w których można poprawić efektywność energetyczną budynku. Dzięki temu można zmniejszyć zużycie energii i obniżyć rachunki za energię.

Komfort Mieszkalny: Usprawnienia w zakresie efektywności energetycznej mogą poprawić komfort mieszkalny, np. poprzez lepszą regulację temperatury wewnątrz budynku.

Ochrona Środowiska: Zmniejszenie zużycia energii przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co jest korzystne dla środowiska.

Wartość Nieruchomości: Budynki o wyższej efektywności energetycznej mogą być bardziej atrakcyjne na rynku nieruchomości, co potencjalnie zwiększa ich wartość.

Spełnienie Wymogów Prawnych: W niektórych przypadkach przepisy mogą wymagać przeprowadzenia audytu energetycznego, zwłaszcza w kontekście niektórych form dofinansowania lub dotacji.

Planowanie Renowacji: Audyt energetyczny może pomóc w zaplanowaniu remontów i modernizacji, wskazując, które inwestycje przyniosą największe korzyści w zakresie oszczędności energetycznych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w celu przeprowadzenia profesjonalnego audytu energetycznego, który pomoże Państwu zoptymalizować wydajność energetyczną swojej nieruchomości.

Ile trwa audyt energetyczny?

Czas trwania audytu energetycznego może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak wielkość i rodzaj nieruchomości oraz zakres wymaganych danych. Przykładowo, dla domu jednorodzinnego proces ten może zająć od 1 do 3 dni roboczych od momentu przesłania kompletnego formularza z danymi nieruchomości, zgodnie z informacjami z naszej strony internetowej. Natomiast dla mieszkania czas realizacji może być jeszcze krótszy, maksymalnie w ciągu 24 godzin od przesłania pełnych danych.

Należy jednak pamiętać, że czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku gdy dane dostarczone do audytu nie są kompletne lub wystarczająco precyzyjne.

Czy domek letniskowy trzeba zgłosić do CEEB?

Domek letniskowy, używany nie dłużej niż 4 miesiące w roku, nie jest objęty obowiązkiem sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, a tym samym nie ma potrzeby jego zgłaszania do Centralnego Rejestru Charakterystyk Energetycznych Budynków (CEEB)​​.

Jak zaktualizować deklarację CEEB?

Aktualizacja deklaracji CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest konieczna w przypadku zmian w systemach ogrzewania budynku lub źródłach energii. Proces aktualizacji można przeprowadzić online, przez stronę internetową Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Oto kroki, jakie należy podjąć:

Zalogowanie się na stronie CEEB: Użyj swoich danych logowania, aby uzyskać dostęp do systemu.

Wybór budynku: Znajdź budynek, dla którego chcesz zaktualizować deklarację.

Edycja informacji: W sekcji deklaracji wybierz opcję edycji, aby zmienić dane dotyczące systemów ogrzewania, źródeł energii lub innych istotnych aspektów.

Wprowadzenie zmian: Dokonaj niezbędnych zmian w deklaracji. Może to obejmować zmianę rodzaju paliwa, typu instalacji ogrzewania, czy też wprowadzenie informacji o zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Weryfikacja danych: Przed zatwierdzeniem zmian upewnij się, że wszystkie informacje są prawidłowe i aktualne.

Zatwierdzenie aktualizacji: Po dokonaniu zmian, zatwierdź je w systemie. Może być wymagane dołączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających dokonane zmiany.

Potwierdzenie aktualizacji: Po zatwierdzeniu zmian, system CEEB powinien wygenerować potwierdzenie zaktualizowanej deklaracji.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w procesie aktualizacji deklaracji CEEB lub nie jesteś pewny, jakie informacje są wymagane, nasza firma oferuje profesjonalne wsparcie w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie pomogą w prawidłowym przeprowadzeniu aktualizacji.

Czy można jeszcze składać deklarację CEEB?

Tak, deklaracja CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) może być nadal składana. To ważny dokument, który musi być złożony przez właścicieli lub zarządców budynków w Polsce. Deklaracja ta zawiera informacje o źródłach ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku, co pozwala na ocenę jego emisyjności. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, mający na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Zachęcamy do sprawdzenia na naszej stronie internetowej szczegółów dotyczących deklaracji CEEB oraz oferty naszych usług w zakresie doradztwa i wsparcia przy jej wypełnianiu. Nasz zespół specjalistów jest gotowy pomóc w każdym etapie tego procesu.

Czego nie zgłaszamy do CEEB?

W Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków (CEEB) nie zgłasza się niektórych rodzajów nieruchomości lub świadectw charakterystyki energetycznej. W mojej wiedzy nie ma informacji na temat konkretnych wyjątków, dlatego opieram się na ogólnodostępnych danych. Zgodnie z nimi, zwykle nie zgłasza się:

Budynków, które są wyłączone z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Do tych należą między innymi:

 • Budynki używane jako miejsca kultu religijnego.
 • Budynki przemysłowe, warsztatowe i inne gospodarcze, które nie wykorzystują energii do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 • Budynki mieszkalne używane mniej niż 4 miesiące w roku.
 • Wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Jeżeli chodzi o specyfikę zgłaszania do CEEB w kontekście polskiego prawa i praktyki, zalecam konsultację z aktualnymi przepisami lub specjalistą w tej dziedzinie, aby uzyskać najbardziej precyzyjne i aktualne informacje.

Jak sprawdzić, czy została złożona deklaracja CEEB?

Aby sprawdzić, czy została złożona deklaracja do Centralnego Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), można postępować według następujących kroków:

Dostęp do Systemu CEEB: Wejdź na stronę Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dostępną przez oficjalną stronę Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub bezpośrednio przez adres internetowy dedykowany CEEB.

Logowanie lub Rejestracja: Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się, korzystając z dostępnych opcji, takich jak Profil Zaufany, e-Dowód, czy Internetowe Konto Pacjenta. W przypadku posiadania konta, zaloguj się.

Wyszukiwanie Informacji: Po zalogowaniu, skorzystaj z funkcji wyszukiwania, aby sprawdzić status deklaracji dla danego budynku. Można to zrobić poprzez wprowadzenie odpowiednich danych, takich jak adres nieruchomości.

Sprawdzenie Statusu Deklaracji: System powinien wyświetlić status złożonej deklaracji dla danego adresu, jeśli taka została złożona.

Kontakt z Administratorem Budynku: Jeśli nie znajdziesz deklaracji dla swojego budynku, możesz skontaktować się z administratorem budynku, zarządcą, lub spółdzielnią mieszkaniową, aby uzyskać informacje o statusie deklaracji CEEB.

Pamiętaj, że dostęp do CEEB oraz składanie deklaracji jest obowiązkowe dla właścicieli budynków w Polsce. Brak deklaracji może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Kto płaci za świadectwo energetyczne?

Obowiązek pokrycia kosztów sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na osobie, która zleca jego wykonanie. Jest to zazwyczaj osoba lub podmiot, który sprzedaje, wynajmuje lub przekazuje nieruchomość. W przypadku sprzedaży koszt świadectwa energetycznego może być uwzględniony w transakcji sprzedaży nieruchomości. W przypadku wynajmu właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za posiadanie aktualnego świadectwa i może uwzględnić jego koszt w ogólnych kosztach zarządzania nieruchomością.

Jeżeli mają Państwo konkretną nieruchomość na myśli i chcą uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, nasza firma oferuje profesjonalne usługi w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów i uzyskania dokładnej wyceny.

Ile się czeka na świadectwo energetyczne?

Czas oczekiwania na świadectwo energetyczne zależy od rodzaju nieruchomości. Zgodnie z naszą ofertą:

 1. Dla domu jednorodzinnego czas realizacji wynosi 1-3 dni robocze od momentu przesłania kompletnego formularza z danymi nieruchomości.
 2. W przypadku mieszkania, świadectwo jest przygotowywane w ciągu 24 godzin od przesłania pełnych danych nieruchomości.
 3. Dla lokalu użytkowego, podobnie jak w przypadku domu jednorodzinnego, proces trwa 1-3 dni robocze.

Nasza firma zapewnia szybką i efektywną realizację zleceń, dbając o dokładność i zgodność świadectw energetycznych z obowiązującymi normami. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jaka kara grozi za brak świadectwa energetycznego?

Brak świadectwa energetycznego przy wynajmowaniu lub sprzedawaniu nieruchomości może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych. Jest to zatem istotne zagadnienie, które warto mieć na uwadze, dbając o pełną zgodność z prawem. 

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, aby uniknąć takich nieprzyjemnych konsekwencji.

Kto nie musi posiadać świadectwa energetycznego?

Niektóre typy budynków i lokali są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Oto wyjątki:

 1. Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Budynki używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej (z wyjątkiem części przeznaczonych pod wynajem na inne cele niż religijne).
 3. Budynki przemysłowe i gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego.
 4. Budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
 5. Wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².
 6. Gospodarstwa rolne z wskaźnikiem EP (rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną) nie wyższym niż 50 kWh/(m²·rok).

Świadectwo energetyczne nie jest wymagane również w przypadku nowo wybudowanych domów o powierzchni zabudowy do 70 m², budowanych dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, jednak przy ich sprzedaży lub wynajmie świadectwo lub jego kopię należy przekazać odpowiednio nabywcy lub najemcy​​.

Jak zdobyć certyfikat energetyczny?

Aby zdobyć certyfikat energetyczny, proszę postępować zgodnie z poniższym procesem:

Wybór Rodzaju Nieruchomości: Najpierw proszę wybrać rodzaj nieruchomości (dom, mieszkanie, lokal użytkowy), dla której wymagany jest certyfikat energetyczny.

Wypełnienie Formularza z Danymi Nieruchomości: Następnie proszę wypełnić formularz z danymi nieruchomości. Formularz jest dostępny na naszej stronie internetowej i zawiera szczegółowe pytania dotyczące charakterystyk budynku, takich jak powierzchnia, rodzaj ogrzewania, izolacja itd.

Dokonanie Płatności: Po wypełnieniu formularza, proszę dokonać płatności za usługę. Oferujemy różne metody płatności, takie jak płatność online, blik, szybki przelew Paynow, lub tradycyjny przelew bankowy.

Przygotowanie i Wysyłka Certyfikatu: Po otrzymaniu i weryfikacji danych, nasi audytorzy przygotują certyfikat energetyczny. Certyfikat zostanie następnie wysłany na podany adres e-mail.

Proszę pamiętać, że świadectwo energetyczne jest ważne przez okres 10 lat, ale może stracić ważność wcześniej w przypadku przeprowadzenia prac remontowych wpływających na charakterystykę energetyczną budynku.

Jak dodać zdjęcie do świadectwa energetycznego?

Aby dodać zdjęcie do świadectwa energetycznego, należy postępować zgodnie z procedurą sporządzania tego dokumentu. Zdjęcie budynku jest jednym z niezbędnych załączników wymaganych do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oto kroki, które należy wykonać:

Wykonaj zdjęcie budynku: Zdjęcie powinno być aktualne i wyraźnie przedstawiać cały budynek lub jego część, dla której sporządzane jest świadectwo. Upewnij się, że zdjęcie jest  w formacie pionowym i dobrej jakości, aby wszystkie istotne elementy były widoczne i rozpoznawalne.

Przygotuj plik ze zdjęciem: Upewnij się, że format pliku jest akceptowany (zwykle JPEG, PNG). Rozmiar i rozdzielczość zdjęcia powinny być wystarczające do zapewnienia jego czytelności, ale również dostosowane do wymagań świadectwa energetycznego.

Dołącz zdjęcie do formularza danych nieruchomości: W zależności od formy świadectwa zdjęcie może być załączone jako plik cyfrowy. 

Przypominamy, że zdjęcie jest istotnym elementem dokumentacyjnym świadectwa charakterystyki energetycznej, co pozwala na wizualną ocenę budynku w kontekście jego charakterystyki energetycznej.

Jak powinno wyglądać świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, znane również jako certyfikat energetyczny lub świadectwo energetyczne, to dokument określający ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Jest to szczegółowy raport, który zawiera kilka kluczowych informacji i elementów:

 • Dane Identyfikacyjne Budynku: Adres, rok budowy, typ budynku (mieszkalny, niemieszkalny, mieszany).
 • Dane o Metodologii: Informacje o metodzie obliczeniowej wykorzystanej do wyznaczenia charakterystyki energetycznej.
 • Charakterystyka Energetyczna: Wskaźniki takie jak roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną, zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, zużycie energii na wentylację, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej itd.
 • Klasa Energetyczna: Skala od A+ (najbardziej efektywna energetycznie) do G (najmniej efektywna).
 • Informacje o Audytorze: Dane kontaktowe osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwo powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a jego ważność wynosi 10 lat, chyba że w budynku przeprowadzono istotne zmiany wpływające na jego charakterystykę energetyczną (np. wymiana okien, modernizacja systemu grzewczego).

Nasz serwis oferuje profesjonalne sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej, zapewniając dokładność, zgodność z normami i kompleksowe podejście do każdego zlecenia. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dla zapewnienia rzetelności i zgodności świadectwa z najnowszymi wymogami prawnymi.

Po co najemcy świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne zawiera ważne informacje dotyczące efektywności energetycznej nieruchomości, co jest istotne dla najemcy z kilku powodów:

Koszty eksploatacji: Świadectwo informuje o przewidywanym zużyciu energii w budynku lub lokalu. Dzięki temu najemca może oszacować przyszłe koszty związane z ogrzewaniem, chłodzeniem i używaniem ciepłej wody.

Komfort mieszkania: Klasa energetyczna nieruchomości wpływa na komfort mieszkania. Budynki z lepszą efektywnością energetyczną często oferują lepszą izolację termiczną i akustyczną.

Świadomość ekologiczna: Dla osób dbających o środowisko, wyniki świadectwa energetycznego mogą być istotne, ponieważ wskazują na wpływ budynku na środowisko poprzez emisje CO2 i zużycie energii.

Decyzje o najmie: Informacje z certyfikatu mogą wpłynąć na decyzję o wynajmie danej nieruchomości, zwłaszcza jeśli najemca jest wrażliwy na koszty eksploatacyjne lub kwestie ekologiczne.

Zgodność z przepisami: Zgodnie z polskim prawem, przy wynajmie nieruchomości najemcy należy udostępnić kopię świadectwa charakterystyki energetycznej. Brak tego dokumentu może skutkować nałożeniem kar finansowych.

Warto zauważyć, że posiadanie aktualnego świadectwa energetycznego to nie tylko obowiązek prawny, ale też przejaw troski o dobro najemcy i transparentność transakcji. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w celu uzyskania lub aktualizacji świadectwa energetycznego, co zapewni Państwu pełną zgodność z obowiązującymi przepisami oraz komfort najemcy.

Kto może wydać świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może wydać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznych Budynków. Taka osoba musi spełniać wymogi określone w przepisach prawa, co obejmuje posiadanie odpowiedniego wykształcenia wyższego oraz kwalifikacji w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków. To zapewnia, że świadectwo jest sporządzane przez wykwalifikowanego specjalistę, co gwarantuje jego rzetelność i zgodność z obowiązującymi normami oraz przepisami.

Jako nasza firma, oferujemy usługi sporządzania takich świadectw, wykonując je z najwyższą dokładnością i profesjonalizmem. Nasz główny certyfikator energetyczny, mgr. inż. Szymon Krasoń, posiada niezbędne uprawnienia (numer 20744) do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, co gwarantuje ich wysoką jakość i zgodność z wymaganiami prawnymi.

Czy garaż zalicza się do budynku gospodarczego?

Garaż zazwyczaj jest uważany za budynek gospodarczy. Jednakże, podczas sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości, istotne jest uwzględnienie specyficznych kryteriów, które określają czy dany obiekt wymaga sporządzenia takiego świadectwa.

W przypadku, gdy garaż jest integralną częścią budynku mieszkalnego lub użytkowego, jego charakterystyka energetyczna może być uwzględniona w świadectwie charakterystyki energetycznej dla całego budynku. Jeśli jednak garaż jest oddzielnym, wolnostojącym obiektem, to zwykle nie wymaga sporządzania oddzielnego świadectwa energetycznego, chyba że spełnia określone kryteria, takie jak powierzchnia użytkowa przekraczająca 50 m².

W celu dokładniejszego ustalenia, czy konkretny garaż wymaga świadectwa charakterystyki energetycznej, zalecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy mogą udzielić bardziej szczegółowych informacji, uwzględniając specyfikę danego obiektu. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, aby uzyskać pomoc w tej sprawie.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły