Biogaz – odnawialna alternatywa dla paliw kopalnych?

biogaz

Co oznacza termin biogaz?

Biogaz to naturalny produkt wytwarzany w procesie fermentacji gnojowicy lub odpadów roślinnych. W związku z tym materiałem źródłowym materiału biogennego może być osad ściekowy lub obornik, a także nieużyteczne sadzonki roślin, resztki żywności lub bioodpady.

Aby sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu, tak zwane rośliny energetyczne mogą być również uprawiane specjalnie do produkcji biogazu. Z reguły są to szybko rosnące rośliny, takie jak łubin, kukurydza, zboża i poszczególne odmiany traw, które są uprawiane na dużych obszarach. Więcej informacji na temat biogazu znajdziesz tutaj.

Jakie są zalety i wady biogazu?

W przeciwieństwie do paliw kopalnych, biogaz może być produkowany w stosunkowo krótkim czasie. Jest to zatem niekończące się źródło energii, pod warunkiem, że niezbędne surowce są dostępne w wystarczających ilościach. W tym celu do produkcji biogazu przeznacza się coraz większe obszary gruntów ornych.

Jednak gruntów tych brakuje obecnie do produkcji żywności dla ludzi i zwierząt. Ponieważ przy ogromnym popycie odpady zwierzęce i roślinne oraz produkty uboczne już dawno stały się niewystarczające. Gleby są wyczerpane i trwale uszkodzone przez monokulturę. Szacuje się, że w Polsce każdego roku produkuje się około czterech milionów ton organicznych odpadów z gospodarstw domowych. Hodowla zwierząt produkuje również około 160 milionów metrów sześciennych gnojowicy każdego roku, a także ogromne ilości obornika i pozostałości roślinnych.  Jeśli odpady te zostaną przefermentowane do postaci biogazu, nie tylko wyeliminowane zostaną koszty ich długiego składowania. Powstaje również produkt, który jest równoważnym substytutem dla kurczących się surowców kopalnych. Odpady roślinne i zwierzęce nie muszą być składowane i spalane. Chroni to nie tylko wody gruntowe, ale także atmosferę. Dzieje się tak, ponieważ fermentacja odpadów i produkcja biogazu, w przeciwieństwie do tradycyjnego recyklingu, nie powoduje żadnych dodatkowych emisji CO2, które mogą zanieczyszczać atmosferę. Dzięki zaawansowanej technologii, instalacja do produkcji biogazu może być zainstalowana bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna. Trend w kierunku oszczędzania energii wyraża się również w polityce energetycznej krajów Unii Europejskiej, która wprowadziła obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych lokali użytkowych i budynków mieszkalnych.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Zalety i wady w skrócie

PRO:

+ zrównoważony rozwój

+ neutralna dla klimatu alternatywa dla gazu ziemnego, którego podaż jest ograniczona

+ niedrogi, ponieważ jest częściowo produkowany z odpadów roślinnych i zwierzęcych

+ organiczne odpady z gospodarstw domowych mogą być użytecznie poddane recyklingowi

+ wody gruntowe i atmosfera są mniej zanieczyszczone

+ możliwa budowa biogazowni na miejscu

KONTRA:

– do produkcji roślin energetycznych potrzebne są duże obszary gruntów ornych

– Monokultura pogarsza jakość gleby uprawnej

Jak dokładnie produkowany jest biogaz?

Jak już wspomniano, biogaz jest wytwarzany poprzez fermentację odpadów roślinnych i zwierzęcych. Odbywa się to poprzez naturalny proces fermentacji, który wytwarza bakterie i mikroorganizmy pod wpływem tlenu. Zawierają one węglowodany, a także różne białka i tłuszcze, które są również głównymi składnikami metanu i dwutlenku węgla. Mówiąc prościej, proces rozkładu mikroorganizmów wytwarza dwutlenek węgla, wodór i kwas octowy, które są ostatecznie przekształcane w wodę i metan (CH4). Warunkami wstępnymi tego procesu są zarówno hermetycznie zamknięte pomieszczenie, jak i usunięcie tlenu, ponieważ jest on przeszkodą w rozwoju procesu fermentacji.

Następnie ciepło lub nawet energia elektryczna są generowane przy użyciu powstałego biogazu. Ze względu na liczne zalety tej metody, rząd niemiecki wspiera budowę nowych biogazowni. W związku z tym, średnim i dużym przedsiębiorstwom opłaca się zainwestować we własną biogazownię. Zwłaszcza jeśli dysponują one wystarczającą ilością niezbędnych surowców. Duże przedsiębiorstwa rolne coraz częściej dążą do częściowej lub całkowitej samowystarczalności w zakresie dostaw energii elektrycznej i ciepła.

Ile kosztuje biogaz?

Tylko kalkulacja i plan finansowy mogą wykazać, czy budowa biogazowni jest naprawdę opłacalna dla firmy. Wynika to z faktu, że należy wziąć pod uwagę kilka indywidualnych czynników.

Jednak biogaz może być również interesujący dla użytkowników prywatnych. W końcu nie tylko ze względu na jego dobrą reputację w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także ochrony środowiska, coraz więcej gospodarstw domowych przechodzi na biogaz / eko-gaz. Jednak koszt zrównoważonego biogazu może się znacznie różnić w zależności od lokalizacji i wielkości gospodarstwa domowego.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły