Inteligentny dom – w tych warunkach inteligentna technologia naprawdę oszczędza energię

inteligentny dom

Nowoczesna technologia inteligentnego domu staje się coraz bardziej interesująca dla prywatnych gospodarstw domowych. Zwłaszcza w kontekście stale rosnących kosztów energii i cen na rynku nieruchomości, potencjał oszczędności oferowany przez zastosowanie systemów sterowanych komputerowo we własnych czterech ścianach skłania konsumentów do ponownego przemyślenia. Inteligentny dom to także lepsza klasyfikacja domu w świadectwie energetycznym.

Z pomocą najnowszych technologii inteligentnego domu możliwe powinno być nie tylko zautomatyzowanie wielu codziennych procesów w gospodarstwie domowym i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb życiowych, ale także zmniejszenie zużycia energii w różnych podobszarach, odciążając tym samym domowy budżet i jednocześnie środowisko naturalne. Gama produktów dostępnych na rynku jest ogromna. Począwszy od praktycznych pomysłów dla poszczególnych obszarów codziennego życia, aż po nowoczesne systemy inteligentnego domu, które łączą w sieć niemal wszystkie sterowane elektronicznie elementy w domu, wszystko jest możliwe.

Jak inteligentne powinno być dzisiejsze gospodarstwo domowe i które systemy mogą naprawdę pomóc zmniejszyć zużycie energii i obniżyć koszty?

Wykorzystanie technologii inteligentnego domu do zwiększenia efektywności energetycznej

Technologia inteligentnego domu oferuje szeroki zakres możliwych zastosowań. Od inteligentnej ochrony antywłamaniowej i innowacyjnych systemów rozrywki po w pełni automatyczne sterowanie budynkiem za pomocą smartfona, prywatne gospodarstwa domowe mogą być wyposażone w elementy, które sprawiają, że codzienne życie staje się bardziej wydajne. Oprócz nowoczesnych systemów nadzoru zapewniających maksymalne bezpieczeństwo, w sektorze prywatnym stosowane są przede wszystkim systemy zwiększające efektywność energetyczną. Koncentrują się one na trzech głównych obszarach:

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem

Koszty ogrzewania są największym czynnikiem wpływającym na zużycie energii rok po roku w sezonie grzewczym. W średnim rocznym zużyciu energii koszty ogrzewania pomieszczeń stanowią 72 procent. Konwersja systemu ogrzewania na technologię Smart Home oferuje zatem również największy potencjał oszczędności w gospodarstwie domowym.

Korzystając z inteligentnych termostatów w połączeniu z centrum sterowania lub aplikacją na smartfony, można kontrolować temperatury i okresy ogrzewania, tak aby poszczególne pomieszczenia w domu były ogrzewane zgodnie z temperaturą otoczenia i zachowaniem użytkownika. Na przykład, grzejniki w nieużywanych pomieszczeniach są automatycznie wyłączane lub temperatura w pomieszczeniu jest obniżana podczas wychodzenia z domu i ponownie podnoszona na czas powrotu, dzięki czemu żądana temperatura jest osiągana tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

Opcje inteligentnej sieci w sterowaniu ogrzewaniem są bardzo zróżnicowane. Wiele systemów można zainstalować bez większych prac budowlanych, a tym samym bez zgody właściciela. Niedawne badanie Bitkom wykazało, że 25 procent gospodarstw domowych już teraz polega na inteligentnych systemach sterowania ogrzewaniem.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Inteligentne systemy oświetleniowe

Inteligentne rozwiązania oświetleniowe są często projektowane pod kątem bezpieczeństwa i ochrony przed włamaniami, ale mogą również przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i komfortu życia. Inteligentne systemy oświetleniowe oszczędzają energię elektryczną, ponieważ aktywują źródła światła tylko wtedy, gdy są rzeczywiście potrzebne. W tym celu często stosuje się czujniki ruchu, które włączają lampy tylko wtedy, gdy dana osoba znajduje się w określonym promieniu ruchu. Technologia ta pozwala oszczędzać energię, zwłaszcza na klatkach schodowych i w ciągach komunikacyjnych.

Podstawowy podział na oświetlenie pomieszczeń i oświetlenie otoczenia ma sens w większości gospodarstw domowych. W ten sposób intensywność oświetlenia i wykorzystanie poszczególnych źródeł światła można dostosować do przeznaczenia pomieszczeń. Źródła światła, które nie są potrzebne, można również wyłączyć z dowolnego obszaru mieszkalnego za pośrednictwem inteligentnej sieci bez konieczności aktywnej obsługi włącznika światła. Możliwe jest również zaprogramowanie źródeł światła tak, aby włączały się lub wyłączały o określonej godzinie. Konwersja konwencjonalnych włączników światła do technologii Smart Home jest możliwa głównie bez większych zmian strukturalnych.

Z pomocą technologii inteligentnego domu, kompletne systemy oświetleniowe w prywatnych gospodarstwach domowych mogą być dostosowane do użytkownika, a tym samym mogą oszczędzać energię i jednocześnie zwiększać komfort życia.

Inteligentne sterowanie roletami i żaluzjami

Inteligentne sterowanie roletami i żaluzjami również może mieć wpływ na efektywność energetyczną, a także zwiększyć komfort życia i bezpieczeństwo. Rolety i żaluzje wpływają na klimat wnętrza, na przykład zapewniając dodatkową warstwę izolacji na zewnątrz lub chroniąc przed silnym upałem i światłem słonecznym w lecie.

Systemy inteligentnego domu oferują inteligentne sterowanie roletami i żaluzjami, które jest nie tylko ukierunkowane na bezpieczeństwo i prywatność, ale może również pomóc w naturalnej regulacji klimatu w pomieszczeniach, a tym samym zaoszczędzić koszty energii na ogrzewanie lub klimatyzację. Timery, czujniki światła i ciepła to najczęstsze elementy innowacyjnych systemów sterowania. Chociaż rozwiązania Smart Home dla rolet i żaluzji są instalowane głównie ze względów bezpieczeństwa, mogą one również przyczynić się do przyjemnego klimatu w pomieszczeniach i obniżenia kosztów energii.

Technologia Smart Home jest naprawdę wydajna

Możliwości oferowane prywatnym gospodarstwom domowym przez nowoczesną technologię inteligentnego domu są wielorakie. W nowych budynkach inteligentne systemy sterowania budynkiem są często uwzględniane już na etapie planowania. Modernizacja technologii Smart Home w istniejących budynkach jest również możliwa w większości przypadków i może być wdrożona bez większych zmian strukturalnych. Jednak współczynnik kosztów do korzyści zastosowanych systemów nie zawsze spełnia oczekiwania konsumentów.

Inteligentne rozwiązania domowe do inteligentnego sterowania systemem grzewczym okazały się szczególnie wydajne. Według badań, konsumenci mogą zaoszczędzić średnio od 10 do 15 procent kosztów energii zużywanej na ogrzewanie pomieszczeń, w zależności od zastosowanego systemu inteligentnego domu i wcześniejszych zachowań związanych z ogrzewaniem. Ogólna zasada mówi, że gospodarstwa domowe mogą zaoszczędzić około 6 procent kosztów energii na każdy 1 stopień niższej temperatury w pomieszczeniu. Systemy inteligentnego domu do ogrzewania mogą kontrolować tę regulację, aby mieszkańcy nie musieli rezygnować z przyjemnego ciepła. Potencjał oszczędności może być jednak wykorzystany tylko przez konsumentów, którzy do tej pory prowadzili styl życia związany z ogrzewaniem, który nie jest nastawiony na efektywność. Ci, którzy już zwracają uwagę na jak najniższe zużycie energii podczas ogrzewania i obniżają temperaturę w pomieszczeniu na stałe lub w razie potrzeby, mniej wyraźnie odczują redukcję kosztów dzięki technologii inteligentnego domu.

Według ekspertów, to samo dotyczy funkcji inteligentnego domu, które mieszkańcy mogą przejąć sami dzięki świadomym energetycznie zachowaniom życiowym, takim jak odpowiednia wentylacja, świadome korzystanie ze źródeł światła oraz aktywne korzystanie z rolet i żaluzji w celu regulacji klimatu w pomieszczeniach. Jeśli zachowanie użytkownika jest już dostosowane do energooszczędnego życia we wszystkich obszarach, rozwiązania inteligentnego domu mogą zaoferować dodatkowy komfort, ponieważ kontrolują wiele świadomych procesów w pełni automatycznie, a tym samym gwarantują ich wydajność. Jednocześnie jednak należy wziąć pod uwagę dodatkowe zużycie energii elektrycznej przez inteligentne rozwiązania dla urządzeń sieciowych.

Podsumowanie

Rozbudowany system inteligentnego domu zużywa dodatkowe 200 kilowatogodzin rocznie. Konsumenci powinni krytycznie porównać to dodatkowe zużycie z efektywnymi oszczędnościami kosztów energii. Koszty energii elektrycznej mogą zostać zmniejszone nawet o 10% w większości domów jednorodzinnych i do 6% w budynkach mieszkalnych.

Należy również wziąć pod uwagę koszty instalacji inteligentnych systemów. W szczególności złożone, kompletne systemy do kompleksowej kontroli budynku powinny być instalowane przez specjalistę i mogą powodować wysokie koszty jednorazowe. W przeciętnych gospodarstwach domowych, które do tej pory nie żyły w szczególnie energooszczędny sposób, eksperci twierdzą, że instalacje zwracają się dzięki oszczędnościom średnio po dwóch do trzech latach. Zasadniczo można powiedzieć, że rozwiązania inteligentnego domu, które są specjalnie wykorzystywane do obniżenia kosztów energii, mają zauważalny wpływ na oszczędności. Inne inteligentne systemy, które są wykorzystywane głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynku lub zwiększenia komfortu życia, w dłuższej perspektywie stanowią większe obciążenie dla budżetu domowego ze względu na dodatkowe zużycie energii elektrycznej.

W tym przypadku konsumenci powinni krytycznie przeanalizować swoje wymagania i zdecydować, który aspekt jest najważniejszy podczas korzystania z technologii inteligentnego domu.

W SKRÓCIE

1. Jakie są główne korzyści stosowania technologii inteligentnego domu?

Główne korzyści stosowania technologii inteligentnego domu to możliwość zautomatyzowania wielu procesów domowych, dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb mieszkańców, a także znacząca redukcja zużycia energii, co przekłada się na niższe rachunki za energię i lepsze parametry w świadectwie energetycznym domu.

2. W jakich obszarach inteligentny dom może pomóc zmniejszyć zużycie energii?

Inteligentny dom może pomóc zmniejszyć zużycie energii głównie w trzech obszarach: ogrzewaniu poprzez inteligentne termostaty, oświetleniu z automatycznym włączaniem i wyłączaniem świateł oraz sterowaniu roletami i żaluzjami, które regulują naturalną temperaturę w pomieszczeniach.

3. Czy inteligentne technologie są wydajne kosztowo?

Inteligentne technologie są wydajne kosztowo, zwłaszcza w systemie grzewczym, gdzie mogą zaoszczędzić od 10 do 15 procent kosztów energii ogrzewania. Co więcej, obniżenie temperatury w pomieszczeniach o 1 stopień może przynieść 6 procent oszczędności na energii.

4. Czy inteligentne systemy domowe mogą zwiększyć wydajność dla osób już prowadzących energooszczędny tryb życia?

Dla osób już przykładających dużą wagę do energooszczędności, korzyści związane z redukcją kosztów energii mogą być mniej widoczne. Inteligentne systemy mogą jednak zaoferować dodatkowy komfort przez automatyzację procesów zachowań energooszczędnych.

5. Czy należy brać pod uwagę dodatkowe zużycie energii przez urządzenia inteligentnego domu?

Tak, należy wziąć pod uwagę, że rozbudowane systemy inteligentnego domu mogą zużywać dodatkowe 200 kilowatogodzin rocznie. Konsument powinien porównać to dodatkowe zużycie z oszczędnościami, które mogą wynieść do 10% w domach jednorodzinnych. Koszty instalacji mogą być wysokie, ale zazwyczaj zwracają się po 2 do 3 latach użytkowania w gospodarstwach, które wcześniej nie stosowały energooszczędnych praktyk.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły