Skip to content

Tag: tbs

Tag: tbs

mieszkanie tbs

Czym jest mieszkanie w systemie TBS?

Mieszkania w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) stanowią ważny element rynku mieszkaniowego w Polsce. Są to mieszkania wynajmowane na preferencyjnych warunkach, mające na celu pomoc osobom o niższych dochodach w dostępie do własnego lokum. System TBS, wprowadzony w Polsce w połowie lat 90., był odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa,

Czytaj więcej »
Godziny
Minuty
Sekundy