Czym jest mieszkanie w systemie TBS?

mieszkanie tbs

Mieszkania w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) stanowią ważny element rynku mieszkaniowego w Polsce. Są to mieszkania wynajmowane na preferencyjnych warunkach, mające na celu pomoc osobom o niższych dochodach w dostępie do własnego lokum. System TBS, wprowadzony w Polsce w połowie lat 90., był odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa, szczególnie wśród młodych ludzi i rodzin o ograniczonych możliwościach finansowych.

Historia i powstanie systemu TBS

System TBS powstał w oparciu o ustawę z 1995 roku, która miała na celu stworzenie alternatywy dla drogiego rynku wynajmu prywatnego i ograniczonego dostępu do mieszkań komunalnych. Towarzystwa Budownictwa Społecznego zostały utworzone jako inicjatywa mająca na celu budowę i zarządzanie mieszkaniami przeznaczonymi dla osób o niższych dochodach, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania.

Zasady funkcjonowania TBS

System TBS opiera się na modelu wynajmu mieszkań z opcją późniejszego wykupu. Mieszkania są budowane przy wsparciu finansowym państwa, samorządów lokalnych oraz środków własnych TBS. Czynsze w TBS są niższe niż na rynku prywatnym, a mieszkańcy zobowiązani są do uiszczenia opłaty partycypacyjnej, która jest rodzajem wkładu własnego

Kto może ubiegać się o mieszkanie TBS

Aby kwalifikować się do otrzymania mieszkania w systemie TBS, kandydaci muszą spełniać określone kryteria dochodowe. Wiele TBS ustala limity dochodów, które nie mogą być przekroczone, aby zapewnić, że mieszkania trafiają do osób najbardziej potrzebujących. Dodatkowo, mogą obowiązywać inne kryteria, takie jak brak własności innej nieruchomości czy stałe miejsce zamieszkania w danej gminie.

Koszty związane z najmem mieszkania TBS

Najem w TBS wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty partycypacyjnej, która zwykle wynosi od 10% do 15% wartości mieszkania. Czynsz jest ustalany na poziomie niższym niż w sektorze prywatnym, co czyni mieszkania TBS bardziej dostępnymi finansowo. Oprócz czynszu, najemcy mogą ponosić dodatkowe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem mieszkania.

Możliwość wykupu mieszkania TBS

Mieszkania w systemie TBS mogą być wykupione przez najemców po upływie określonego czasu, który jest ustalany przez poszczególne TBS. Proces wykupu pozwala na przejęcie pełnej własności mieszkania, zaliczając wcześniejszą opłatę partycypacyjną na poczet ceny zakupu.

Porównanie TBS z innymi formami najmu

Mieszkanie TBS różni się od mieszkań komunalnych i najmu prywatnego. W porównaniu do mieszkań komunalnych, TBS oferuje możliwość wykupu mieszkania, a w stosunku do sektora prywatnego, oferuje niższe czynsze i stabilność najmu. Jednak dostępność mieszkań TBS jest ograniczona i regulowana przez kryteria dochodowe.

Zalety i wady mieszkania w systemie TBS

Do zalet mieszkania w systemie TBS należą przystępne czynsze i możliwość wykupu mieszkania. Wady to ograniczona dostępność i konieczność spełnienia ścisłych kryteriów dochodowych. Mieszkania TBS często są nowe i dobrze zlokalizowane, ale ich wybór może być ograniczony.

Mieszkanie w systemie TBS stanowi cenną opcję dla osób, które nie są w stanie zakupić własnej nieruchomości na wolnym rynku. Jest to rozwiązanie ułatwiające dostęp do mieszkań dla osób o mniejszych możliwościach finansowych, jednocześnie oferując stabilność i perspektywę przyszłego wykupu. System TBS odgrywa istotną rolę w kształtowaniu dostępnego i sprawiedliwego rynku mieszkaniowego. Dodatkowo, ważnym aspektem przy wyborze mieszkania TBS może być świadectwo energetyczne mieszkania, które informuje o efektywności energetycznej budynku, co ma wpływ na koszty utrzymania i komfort mieszkania.

 

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

 

W SKRÓCIE

Na czym polega system TBS?

System TBS (Towarzystwa Budownictwa Społecznego) powstał w 1995 r. dla osób o ograniczonych możliwościach finansowych, które nie mogą zakupić własnego mieszkania ani skorzystać z mieszkań komunalnych lub socjalnych. Towarzystwa te budują i zarządzają mieszkaniami wykończonymi “pod klucz” o stosunkowo niskim czynszu, skierowanymi na długoterminowy wynajem​​.

Kto może ubiegać się o mieszkanie TBS?

Aby kwalifikować się do mieszkania TBS, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które zależy od gminy i liczebności gospodarstwa domowego. Dochody nie mogą przekraczać ustalonych procentów średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto​​.

Czym jest opłata partycypacyjna w TBS?

Opłata partycypacyjna to wkład finansowy przyszłego najemcy w budowę mieszkania, wynoszący od 10% do 30% wartości mieszkania. Może być obowiązkowa lub dobrowolna w zależności od TBS-u. Ta opłata jest zwracana po zakończeniu umowy najmu lub może być wykorzystana na poczet czynszu lub na przekształcenie umowy najmu w umowę najmu instytucjonalnego z opcją wykupu​​.

Ile kosztuje najem mieszkania w TBS?

Czynsz za mieszkanie TBS jest ustalony z góry i nie przewyższa 4-5% wartości odtworzeniowej lokalu rocznie. Koszt za metr kwadratowy wynosi zwykle od 15 do 20 złotych. Najemca pokrywa także koszty mediów i ewentualnych modernizacji. Często wymagana jest także kaucja zabezpieczająca​​.

Czy posiadając własne mieszkanie można ubiegać się o najem TBS?

Aby ubiegać się o mieszkanie TBS, nie można posiadać tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Możliwy jest najem w TBS, jeśli kandydat posiada mieszkanie w innej miejscowości, ale zmienia miejsce zamieszkania z powodu pracy. W przypadku posiadania lub odziedziczenia mieszkania w trakcie trwania umowy najmu, osoba musi je sprzedać lub zrezygnować z najmu​​.

Czy można wykupić mieszkanie TBS?

Artykuł nie zawiera bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, ale omawia różne aspekty systemu TBS, w tym opłatę partycypacyjną, która może być wykorzystana w procesie wykupu mieszkania​​.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły