Świadectwa Energetyczne: Odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie EP dla domu jednorodzinnego?

Wskaźnik EP (energii pierwotnej) dla domu jednorodzinnego jest wskaźnikiem określającym roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. Jest to kluczowy parametr w ocenie efektywności energetycznej budynku. Wartość EP zależy od wielu czynników, w tym od izolacyjności przegród budowlanych, efektywności systemów ogrzewania, wentylacji oraz rodzaju i źródła energii użytej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

Dokładna wartość wskaźnika EP dla konkretnego domu jednorodzinnego może być ustalona tylko po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przez uprawnionego audytora. Ta analiza uwzględnia specyfikę budynku, taką jak rodzaj izolacji, systemy grzewcze i wentylacyjne, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Jeśli posiadają Państwo dom jednorodzinny i są zainteresowani uzyskaniem dokładnego wskaźnika EP, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Nasi eksperci są w stanie przygotować szczegółowe świadectwo charakterystyki energetycznej, które zapewni precyzyjne informacje dotyczące efektywności energetycznej Państwa nieruchomości. 

Czy pompa ciepła obniża EP?

Tak, instalacja pompy ciepła może obniżyć wskaźnik EP, czyli roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną budynku. Pompy ciepła są efektywnymi systemami ogrzewania, które wykorzystują energię odnawialną (np. ciepło z powietrza, gruntu lub wody) do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Dzięki swojej wysokiej efektywności energetycznej, pompy ciepła mogą znacząco zmniejszyć ilość energii koniecznej do ogrzewania budynku, co przekłada się na niższy wskaźnik EP. To z kolei może wpłynąć na lepsze kwalifikowanie się budynku do wyższej klasy energetycznej w świadectwie charakterystyki energetycznej.

Czy fotowoltaika wpływa na EP?

Tak, instalacja fotowoltaiczna (PV) ma wpływ na wskaźnik EP (roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną) w świadectwie charakterystyki energetycznej. Fotowoltaika jest źródłem energii odnawialnej, a jej wykorzystanie zmniejsza zapotrzebowanie budynku na energię z zewnętrznych, nieodnawialnych źródeł. 

Dzięki temu wskaźnik EP, który uwzględnia ilość zużywanej energii nieodnawialnej, jest niższy w budynkach wyposażonych w instalacje PV. Niższy wskaźnik EP oznacza lepszą efektywność energetyczną budynku, co może przyczynić się do zwiększenia jego wartości rynkowej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Co jeśli budynek nie spełnia ep?

Jeżeli budynek nie spełnia wymagań dotyczących wskaźnika EP, czyli rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, może to wiązać się z kilkoma konsekwencjami:

Gorsza Klasa Energetyczna: Niespełnienie kryteriów wskaźnika EP zwykle prowadzi do przypisania budynku niższej klasy energetycznej w świadectwie charakterystyki energetycznej. Klasy energetyczne odzwierciedlają efektywność energetyczną budynku – im niższa klasa, tym gorsza efektywność.

Wyższe Koszty Utrzymania: Budynki z gorszą efektywnością energetyczną zazwyczaj generują wyższe koszty eksploatacji, głównie ze względu na większe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania czy chłodzenia.

Wpływ na Wartość Nieruchomości: Niska efektywność energetyczna może wpłynąć na obniżenie wartości rynkowej nieruchomości, ponieważ potencjalni nabywcy mogą preferować budynki bardziej energooszczędne.

Trudności z Dofinansowaniami: Niespełnienie norm energetycznych może ograniczać dostęp do niektórych form dofinansowania lub dotacji, które są związane z efektywnością energetyczną.

Konieczność Modernizacji: Aby poprawić efektywność energetyczną, może być konieczne przeprowadzenie prac modernizacyjnych, takich jak termomodernizacja, wymiana systemów grzewczych na bardziej efektywne, czy dodatkowe izolacje.

Kwestie Prawne i Regulacyjne: W niektórych przypadkach, szczególnie w nowo budowanych obiektach, niespełnienie norm EP może oznaczać niezgodność z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Warto zwrócić uwagę, że każdy przypadek jest indywidualny i zależy od specyfiki budynku oraz obowiązujących przepisów. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie oceny i doradztwa energetycznego, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu i wprowadzeniu niezbędnych zmian dla poprawy efektywności energetycznej Państwa budynku.

Czy pompa ciepła zmniejsza EP?

Tak, instalacja pompy ciepła może przyczynić się do zmniejszenia wskaźnika EP (wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną) budynku. Pompy ciepła są zazwyczaj bardziej efektywne energetycznie niż tradycyjne systemy grzewcze, ponieważ wykorzystują energię z otoczenia (powietrza, wody lub gruntu) do ogrzewania lub chłodzenia budynku. Dzięki swojej wysokiej sprawności, pompy ciepła mogą znacząco zmniejszyć zużycie nieodnawialnych źródeł energii, co bezpośrednio wpływa na obniżenie wskaźnika EP.

Wskaźnik EP jest kluczowym elementem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, określającym ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku, takich jak ogrzewanie, wentylacja, przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie i oświetlenie. Wyższa efektywność energetyczna, do której przyczynia się pompa ciepła, oznacza niższy wskaźnik EP, co jest korzystne zarówno z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych, jak i wpływu na środowisko.

Jakich budynków dotyczy świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla istniejących budynków lub części budynków, które są przedmiotem sprzedaży bądź najmu. Jest to również obowiązkowe dla nowo wybudowanych budynków od 28 kwietnia 2023 r., gdzie inwestor musi dołączyć świadectwo do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Warto zaznaczyć, że pewne typy budynków są zwolnione z tego obowiązku, na przykład:

 • Budynki podlegające ochronie zabytków.
 • Budynki używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej.
 • Budynki przemysłowe i gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem oświetlenia.
 • Budynki mieszkalne używane mniej niż 4 miesiące w roku.
 • Wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².
 • Gospodarstwa rolne z niskim zapotrzebowaniem na energię.

Jeżeli planują Państwo sprzedaż lub wynajem nieruchomości, zachęcamy do skorzystania z naszych usług w celu uzyskania odpowiedniego świadectwa energetycznego. Zapewniamy profesjonalne i dokładne opracowanie takiego dokumentu, zgodnie z obowiązującymi normami.

Kto kontroluje świadectwo energetyczne?

Kontrolę świadectw charakterystyki energetycznej budynków w Polsce przeprowadzają organy nadzoru budowlanego. Są to między innymi Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy (Miejski) Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ich zadaniem jest sprawdzanie, czy świadectwa energetyczne zostały prawidłowo sporządzone i czy spełniają wymogi prawne.

Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku transakcji sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, notariusze oraz potencjalni najemcy lub kupujący mogą również wymagać przedstawienia ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej. Brak tego dokumentu może skutkować problemami przy finalizacji transakcji, a nawet nałożeniem kar finansowych.

Warto dodać, że nasza firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie sporządzania świadectw energetycznych, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. Zachęcamy do współpracy, aby uniknąć potencjalnych problemów i sankcji związanych z nieprawidłowym świadectwem energetycznym.

Jaki dokument należy nabyć do 28 kwietnia 2023?

Od 28 kwietnia 2023 roku, w przypadku nowo wybudowanych budynków, inwestor jest zobowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie​​.

Jakie nieruchomości nie muszą mieć świadectwa energetycznego?

Nieruchomości, które nie muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej, obejmują:

 • Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Budynki używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej (z wyjątkiem części wynajmowanych do innej działalności).
 • Budynki przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem oświetlenia wbudowanego.
 • Budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
 • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².
 • Gospodarstwa rolne o wskaźniku EP (roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną) nie wyższym niż 50 kWh/(m²·rok).

Jeżeli Państwa nieruchomość nie należy do jednej z tych kategorii, zachęcamy do współpracy z naszą firmą w celu uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej. Zapewniamy profesjonalne usługi i rzetelne doradztwo w tym zakresie​​.

Czy notariusz sprawdza świadectwo energetyczne?

Notariusz, podczas transakcji sprzedaży nieruchomości, wymaga przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości wymagane jest posiadanie takiego świadectwa. 

Brak certyfikatu energetycznego podczas transakcji może prowadzić do nałożenia kar finansowych lub innych sankcji prawnych, nawet do wysokości 5000 zł. Dlatego, choć notariusz nie jest zobowiązany prawnie do sprawdzania świadectwa energetycznego, może on to zrobić w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu transakcji i ochrony interesów stron.

Zamów świadectwo energetyczne w najlepszej cenie na rynku:

DOM

Cena promocyjna:
377zł brutto

MIESZKANIE

Cena promocyjna:
od 217zł brutto

LOKAL UŻYTKOWY

Cena promocyjna:
377zł brutto

Jak sprawdzić klasę energetyczną budynku?

Aby sprawdzić klasę energetyczną budynku, należy posiadać aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny). Jest to dokument, który określa ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Klasyfikacja energetyczna budynku jest określana na podstawie wskaźnika EP, czyli rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Wskaźnik ten uwzględnia różne aspekty, takie jak izolacja, systemy ogrzewania, wentylacji, a także rodzaje i jakość zastosowanych materiałów budowlanych.

Jeżeli nie posiada Pan/Pani aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej, zalecamy skontaktować się z uprawnionym audytorem energetycznym, który przeprowadzi niezbędne badania i obliczenia, a następnie wystawi certyfikat. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie, gwarantując rzetelność i dokładność sporządzanych dokumentów. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji i wsparcia w tym procesie.

Co trzeba zgłosić do kwietnia 2023?

Od dnia 28 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zmiany te wprowadzają obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Ten wymóg dotyczy nowo wybudowanych budynków. Warto zaznaczyć, że z obowiązku tego wyłączone są domy o powierzchni zabudowy do 70 m², budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jednakże, w przypadku ich sprzedaży lub wynajmu, należy przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej odpowiednio nabywcy lub najemcy.

Należy pamiętać o konsekwencjach związanych z nieprzestrzeganiem tych przepisów. Brak świadectwa może skutkować nałożeniem kar finansowych oraz wpłynąć negatywnie na proces sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług w zakresie przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Czy garaż wymaga świadectwa energetycznego?

Nie, świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane dla garaży. Świadectwo to jest wymagane dla istniejących budynków lub ich części (takich jak mieszkania, domy, lokale użytkowe) w przypadku ich sprzedaży bądź najmu. Garaże, jako samodzielne obiekty nie mieszkalne, nie są objęte tym obowiązkiem, szczególnie jeżeli są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z przechowywaniem pojazdów czy innych przedmiotów, a nie do zamieszkiwania lub działalności gospodarczej. Gdyby jednak część garażu była przeznaczona pod wynajem i prowadzenie innej działalności niż tylko przechowywanie, wówczas mogłaby powstać taka konieczność, ale to zależy od specyficznych warunków i przeznaczenia tej części garażu.

Jest to zgodne z zapisami ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, które wyłączają z obowiązku posiadania świadectwa niektóre typy budynków, w tym te używane mniej niż 4 miesiące w roku oraz wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m², co zazwyczaj obejmuje garaże.

Czy w umowie najmu musi być informacja o świadectwie energetycznym?

Tak, w umowie najmu powinna znaleźć się informacja o świadectwie charakterystyki energetycznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, obowiązek przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na wynajmującym. Wynajmujący jest zobowiązany przekazać najemcy kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, która może być przekazana w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Jest to ważne, ponieważ brak świadectwa w transakcji wynajmu może skutkować nałożeniem kar finansowych do 5000 zł. Przekazanie kopii świadectwa można również udokumentować, co może być przydatne w przypadku ewentualnego sporu. Warto zwrócić uwagę, że obowiązek ten dotyczy zarówno umów najmu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jak i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Jak uniknąć certyfikatu energetycznego?

Aby uniknąć konieczności posiadania certyfikatu energetycznego, istnieje kilka sytuacji, w których jego sporządzenie nie jest wymagane. Certyfikat charakterystyki energetycznej jest obligatoryjny głównie przy sprzedaży, wynajmie lub w przypadku składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie dla nowo wybudowanych budynków. Jednakże są pewne wyjątki od tej zasady:

Budynki chronione jako zabytki: Jeżeli budynek podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie jest wymagane sporządzanie dla niego świadectwa energetycznego.

Budynki używane do celów religijnych: Obiekty wykorzystywane jako miejsca kultu i do działalności religijnej są również zwolnione z tego obowiązku.

Budynki przemysłowe i gospodarcze: Jeśli budynek jest przemysłowy lub gospodarczy i nie jest wyposażony w instalacje zużywające energię (z wyjątkiem oświetlenia), to również nie wymaga certyfikatu energetycznego.

Budynki mieszkalne użytkowane sezonowo: Te, które są przeznaczone do użytkowania przez mniej niż 4 miesiące w roku, są wyłączone z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.

Małe wolnostojące budynki: Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m² są zwolnione z obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego.

Budynki rolnicze z niskim zapotrzebowaniem na energię: Gospodarstwa rolnicze z wskaźnikiem EP nie wyższym niż 50 kWh/(m²·rok) są również zwolnione z tego wymogu.

W każdym z tych przypadków, posiadanie certyfikatu energetycznego nie jest wymagane. Jednakże, w każdej innej sytuacji, zwłaszcza przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, posiadanie aktualnego certyfikatu jest obligatoryjne i jego brak może skutkować nałożeniem grzywny do 5000 zł.

Skąd pobrać świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej można uzyskać poprzez zlecenie jego sporządzenia specjalistom w tej dziedzinie. Nasza firma, zajmuje się przygotowywaniem takich świadectw. Proces uzyskania świadectwa jest następujący:

 1. Wejdź na naszą stronę internetową.
 2. Wybierz rodzaj nieruchomości, dla której potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej.
 3. Wypełnij formularz z danymi nieruchomości. Formularz znajdziesz na stronie produktu. Na podstawie przesłanych danych przygotujemy świadectwo.
 4. Dokonaj płatności za usługę, korzystając z dostępnych metod płatności online lub przelewem bankowym.
 5. Odbierz świadectwo – po weryfikacji danych, nasi audytorzy przygotują Twoje świadectwo i wyślą je na wskazany adres e-mail.

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który zawiera informacje o zużyciu energii w nieruchomości oraz jej efektywności energetycznej. Jest ono wymagane w przypadku sprzedaży, wynajmu lub niektórych programów dofinansowania. Zapewniamy, że nasze świadectwa są sporządzane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, co gwarantuje ich rzetelność i dokładność.

Czy klasa energetyczna B jest dobra?

Tak, klasa energetyczna B jest uznawana za bardzo dobrą. Oznacza to, że budynek lub mieszkanie o tej klasie energetycznej charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną. Im niższa litera w klasyfikacji energetycznej (A, A+, A++), tym wyższa efektywność energetyczna budynku, co przekłada się na mniejsze zużycie energii do ogrzewania, chłodzenia, czy przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Klasa B wskazuje, że budynek jest dobrze izolowany i wyposażony w efektywne systemy ogrzewania i wentylacji, co przyczynia się do oszczędności energetycznych i finansowych, a także do mniejszego wpływu na środowisko.

Kto nie musi składać deklaracji do CEEB?

Zgodnie z dostępnymi informacjami, deklaracji do Centralnego Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) nie muszą składać właściciele lub zarządcy następujących rodzajów budynków:

Budynków i obiektów chronionych: Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, np. zabytkowe budowle lub obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Miejsc kultu i działalności religijnej: Budynki używane wyłącznie jako miejsca kultu i do działalności religijnej.

Obiektów przemysłowych i gospodarczych: Budynki przemysłowe oraz gospodarcze, które nie są wyposażone w instalacje zużywające energię (z wyjątkiem instalacji oświetlenia wbudowanego).

Budynki używane sezonowo: Budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Małe wolnostojące obiekty: Wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Budynki rolnicze z niskim zapotrzebowaniem energetycznym: Budynki gospodarstw rolnych o wskaźniku EP (rocznym obliczeniowym zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną) nie wyższym niż 50 kWh/(m²·rok).

Warto pamiętać, że te zasady mogą ulec zmianie, więc zalecamy monitorowanie aktualnych przepisów i wytycznych dotyczących CEEB.

Skąd pobrać plik CEEB?

Plik Centralnego Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można pobrać bezpośrednio z portalu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zarządzanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Proces pobierania tego pliku jest prosty:

 1. Odwiedź stronę internetową Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 2. Znajdź sekcję umożliwiającą pobranie pliku CEEB – zazwyczaj jest to wyraźnie oznaczona opcja na stronie.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, aby pobrać plik.

Jeśli nie jesteś pewny, jak dokładnie przebiega proces pobierania, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Nasi specjaliści są gotowi pomóc Państwu w każdym aspekcie związanym z certyfikacją energetyczną budynków. Zapewniamy wsparcie w uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji.

Kto weryfikuje deklarację CEEB?

W Polsce, weryfikacją tych świadectw zajmuje się Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego (GINB). Inspektorzy z GINB mają uprawnienia do kontroli dokumentacji budynków, w tym świadectw charakterystyki energetycznej, pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Warto pamiętać, że nieprawidłowości w świadectwie mogą prowadzić do nałożenia kar, dlatego ważne jest, aby były one sporządzane przez uprawnionych audytorów energetycznych i zawierały rzetelne dane dotyczące efektywności energetycznej budynku.

Wybierz rodzaj nieruchomości i złóż zamówienie

Mieszkanie od 217 zł

Lokal 377 zł

Polecane artykuły